Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội nghị tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ tổ chức cai và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy tại thành phố Hội An

Ngày 12/12/2017, tại thành phố Hội An, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ tổ chức cai và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo, chuyên viên các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tòa Án, Công an thành phố; Lãnh đạo, cán sự xã hội, Công an, Y tế, Tư pháp và các thành viên tổ công tác cai nghiện của 13 xã,  phường trên địa bàn. 

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Anh Tuấn- Trưởng phòng Tuyên truyền và xây dựng cộng đồng của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã báo cáo hướng dẫn một số quy định của Luật, Nghị định, Thông tư về công tác cai và quản lý sau cai nghiện ma túy hiện nay cũng như các quy định khác có liên quan đến công tác xác định tình trạng nghiện, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy, thẩm tra tính pháp lý đối với hồ sơ đưa người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện bắt buộc.   

(Toàn cảnh của buổi Hội nghị)

          Hội nghị cũng đã dành thời gian để cho các đại biểu trao đổi, thảo luận, các nội dung chủ yếu được đề cập tới đó là những vướng mắc, bất cập trong quy trình, thủ tục lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy cũng như đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam; Các khó khăn trong công tác xác định tình trạng nghiện, cơ sở vật chất, đội ngũ y tế chưa đảm bảo để thực thi nhiệm vụ này; Đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện còn hạn chế về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng chưa đảm bảo trong việc tiếp cận, hỗ trợ điều trị, tư vấn tâm lý cho người nghiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác cai nghiện ma túy còn hạn chế.

          Nhìn chung, thông qua Hội nghị đại biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hội An đã nắm chắc hơn các quy định về công tác cai, quản lý sau cai nghiện ma túy đồng thời cùng chia sẻ, học hỏi thêm nhiều giải pháp hay góp phần thực hiện hiệu quả đối với công tác này trong thời gian tới. 

Nguồn tin: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam
Người đăng: Phạm Thị Anh .Ngày đăng: 13/12/2017 .Lượt xem: 876 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam tổ chức làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND xã Trà Mai, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My
Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
Các tin cũ hơn:
Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm 2017
Kết quả tổng hợp số liệu về người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện có hồ sơ quản lý ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn đối với người bán dâm”
Hội nghị tập huấn "Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng"
Tuyên truyền về tác hại của ma túy và phổ biến kiến thức pháp luật liên quan trong lĩnh vực phòng, chống ma túy
Hội thảo góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2025
Tham vấn cộng đồng “Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy; tác hại của ma túy và công tác cai nghiện ma túy của Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng”
Hội nghị tập huấn về chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm
Góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2025
Tham vấn cộng đồng về tác hại của ma túy đối với con người.
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng