Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
          Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Sở thường xuyên, trực tiếp thực hiện công tác tiếp dân tại phòng Tiếp dân của Sở; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư gửi đến Sở; tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đạt 100% số đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của Sở.

2. Thanh tra chuyên ngành: 40 cuộc.

- Triển khai thực hiện Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và bình đẵng giới tại 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Lao động-TBXH tại Công văn 465/TTr-TH ngày 23/6/2017 về Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018; mỗi doanh nghiệp tiến hành 01 cuộc thanh tra.

          - Thanh tra việc thực hiện chính sách người có công, chính sách xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em …; tiếp dân lưu động tại 18 xã, phường, thị trấn thuộc 06 huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Hội An, Thăng Bình.

- Thanh tra chuyên đề về Bảo hiểm xã hội tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; mỗi doanh nghiệp tiến hành 01 cuộc thanh tra.

          3. Thanh tra hành chính kết hợp với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng02 cuộc

          - Thanh tra tại 02 đơn vị thuộc Sở; gồm: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Ngoài kế hoạch nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
          Các công ty, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể tải toàn bộ Quyết định tại đây.

Nguồn tin: Thanh Tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 13/12/2017 .Lượt xem: 1154 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Dề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn