Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
          Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Sở thường xuyên, trực tiếp thực hiện công tác tiếp dân tại phòng Tiếp dân của Sở; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư gửi đến Sở; tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đạt 100% số đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của Sở.

2. Thanh tra chuyên ngành: 40 cuộc.

- Triển khai thực hiện Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và bình đẵng giới tại 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Lao động-TBXH tại Công văn 465/TTr-TH ngày 23/6/2017 về Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018; mỗi doanh nghiệp tiến hành 01 cuộc thanh tra.

          - Thanh tra việc thực hiện chính sách người có công, chính sách xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em …; tiếp dân lưu động tại 18 xã, phường, thị trấn thuộc 06 huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Hội An, Thăng Bình.

- Thanh tra chuyên đề về Bảo hiểm xã hội tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; mỗi doanh nghiệp tiến hành 01 cuộc thanh tra.

          3. Thanh tra hành chính kết hợp với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng02 cuộc

          - Thanh tra tại 02 đơn vị thuộc Sở; gồm: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Ngoài kế hoạch nêu trên, Thanh tra Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
          Các công ty, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể tải toàn bộ Quyết định tại đây.

Nguồn tin: Thanh Tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 13/12/2017 .Lượt xem: 1283 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)