Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.

        Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (sau đây gọi tắt là Quyết định 1956) và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định 3577) năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố  báo cáo các nội dung sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định 1956 và Quyết định 3577 năm 2017

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956, Quyết định 3577;

- Kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện;

- Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan trong công tác đào tạo nghề;

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- ....

2. Công tác thông tin tuyên truyền

Đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền; đánh giá hiệu quả sau tuyên truyền, chuyển biến nhận thức của cán bộ, người dân đối với việc học nghề, lập nghiệp....

3. Kết quả công tác đào tạo, giải quyết việc làm

-  Kết quả đào tạo nghề theo Quyết định 1956: phụ lục 1;

-  Kết quả đào tạo nghề theo Quyết định 3577: phụ lục 2.

4. Tình hình giải ngân nguồn kinh phí năm 2017

-  Tình hình giải ngân nguồn kinh phí đào tạo nghề theo Quyết định 1956: phụ lục 3;

-  Tình hình giải ngân nguồn kinh phí đào tạo nghề theo Quyết định 3577: phụ lục 4.

5. Đánh giá chung

- Đánh giá những mặt được, tác động của việc thực hiện cơ chế chính sách đến xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội...

- Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

II. Đề xuất kế hoạch năm 2018

Tổng hợp kế hoạch đào tạo nghề theo Quyết định 1956 và Quyết định 3577: phụ lục 5.

III. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện trong thời gian đến

1. Đề xuất, kiến nghị

2. Giải pháp trong thời gian tới

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố  gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/11/2017 (phòng Dạy nghề nhận, điện thoại: 0235.3812386, email: daynghe.quangnam@gmail.com).

Đề nghị các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện./.
Tải các phụ lục báo cáo tại đây.


Người đăng: Nguyễn Thị Tuyết Trinh .Ngày đăng: 01/11/2017 .Lượt xem: 497 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY QUẢNG NAM
Thông báo danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia
Các Thông tư Quy định về Nhà giáo - Giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
    
1   2