Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994 tài văn bản tại đây
Nguồn tin: Thanh Tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 25/10/2017 .Lượt xem: 442 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Các tin cũ hơn:
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Dề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam