Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 19/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thi đua khen thưởng Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU-BTĐKT về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Một số nội dung chính của Hướng dẫn nói trên như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

   - Biểu thương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt phải được tổ chức trang trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và hình thức biểu dương, khen thưởng

a) Đối tượng

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Tiêu chuẩn

- Đối với tập thể

+ Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.

+ Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Nếu là tổ chức đảng, phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Đối với cá nhân

Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập... đạt các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực,... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Nếu là đảng viên phải có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Hình thức biểu dương, khen thưởng

a) Hình thức biểu dương

- Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất.

- Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham dự các cuộc gặp mặt biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các cấp.

b) Hình thức khen thưởng

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền kịp thời hằng năm và tổng kết 5 năm cho tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương ở cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng tổng kết 5 năm để tham dự Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương ở cấp tỉnh. Số lượng: mỗi đơn vị huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được đề nghị 1 tập thể hoặc cá nhân/năm; khen thưởng tổng kết 5 năm và lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tham dự Hội nghị tổng kết cấp Trung ương.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương.

- Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương.

- Ngoài ra, hình thức khen thưởng tổng kết 5 năm của Trung ương còn có thư khen của Tổng Bí thư.

4. Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU-BTĐKT nêu trên còn nêu rõ các quy định về: hồ sơ, thủ tục, tuyến trình, kinh phí khen thưởng, thời gian đề nghị biểu dương, khen thưởng; hình thức và thời gian tổ chức gặp mặt, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Căn cứ Hướng dẫn trên, các Sở, ban, ngành hội, đoàn thể cấp tỉnh; các trường học, doanh nghiệp và đơn vị Trung ương thuộc các Khối thi đua của tỉnh; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 25/10/2017 .Lượt xem: 607 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
Phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
    
1   2