Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quyết định số 469/QĐ-LĐTBXH ngày 23/12/2016 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2017, sáng ngày 11/10/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai công tác quý IV năm 2017” tại hội trường Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Hòa – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – chủ trì Hội nghị, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; đại diện lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 18 huyện, thị xã, thành phố và Đội trưởng, Đội phó Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn gồm: xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước; xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc; phường An Sơn, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ; phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; xã Quế Châu, thị trấn Đông Phú, huyệnQuế Sơn.

(Đồng chí Nguyễn Quang Hòa – Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

      Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai công tác quý IV năm 2017. Theo thống kê hiện nay trên toàn tỉnh: có 3.073 cơ sở kinh doanh dịch vụ (gọi tắt là CSKDDV), trong đó 1.354 CSKDDV dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, có 130 người bán dâm đưa vào diện quản lý; Có 1.793 người sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 1.456 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý), 381 người cai nghiện bằng chất thay thế methadone, 131 học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; Có 14 nạn nhân bị mua bán trở về, 46 người đi khỏi địa phương không rõ tung tích.
Ngoài những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương, cụ thể như sau: Công tác cai nghiện phục hồi tuy được đẩy mạnh, nhưng chỉ tập trung biện pháp cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn bất cập từ cơ sở vật chất đến việc lập hồ sơ, xác định người nghiện, phác đồ cai nghiện; Một số địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo thường xuyên hoặc còn xem nhẹ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là công tác cai nghiện phục hồi nên hiệu quả còn thấp; Việc báo cáo thống kê, rà soát người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở một số địa phương còn chậm trễ và không đúng thời gian quy định; Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở chưa được thường xuyên; Việc phối hợp giúp đỡ, động viên, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, chưa được các ngành địa phương quan tâm, vì vậy sau khi trở về địa phương họ không tìm được việc làm, còn sự kỳ thị, phân biệt đối xử, xa lánh của cộng đồng,... nên nguy cơ tái nghiện, tái phạm cao; Kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở còn thấp, nhiều xã không cân đối được ngân sách để chi cho công tác này nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đặt ra; Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện chưa thường xuyên nhất là các xã miền núi chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Các xã vùng núi, các xã có đường biên giới giáp với các xã của tỉnh SêKông nước Lào trình độ dân trí thấp có tiềm ẩn, nguy cơ cao đến việc mua bán người. (Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục PCTNXH)

Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyên môn trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề về xác định tình trạng nghiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; các phương pháp, kỹ năng trong việc tiếp cận, hỗ trợ tư vấn tâm lý đối với người nghiện ma túy; các chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy vay vốn, học nghề. Nhiều đại biểu của các địa phương cũng đã đề xuất nhiều giải pháp hay cũng như đề nghị Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tăng cường hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của địa phương mình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn.


(Các đại biểu thảo luận)

Sau khi các đại biểu dự Hội nghị tham gia nhiều ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng chí Nguyễn Quang Hòa – Phó Giám đốc Sở đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: Sớm phối hợp với các phòng chuyên môn Sở tham mưu lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và Phương án xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam; Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phân loại đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017;  Kiểm tra việc triển khai duy trì các mô hình  "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng"; "mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng"; mô hình"phòng, chống mại dâm"; hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Tiếp tục theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin về sự thay đổi sau khi nạn nhân đã được hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý và sinh kế... nhân rộng mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả; Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng thời gian quy định luật ngân sách;
- Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Triển khai thực hiện Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tạm thời quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở xã hội thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, tổ chức dạy nghề, cai nghiện, chữa trị, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy tại Cơ sở; phối hợp với gia đình, địa phương nơi người nghiện cư trú tổ chức bàn giao người sau cai nghiện ma túy về với cộng đồng theo đúng quy định.
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, báo cáo về tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng theo yêu cầu tại Công văn số 1219/LĐTBXH-PCTNXH ngày 29/8/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam; phối hợp với Chi cục PCTNXH đôn đốc các địa phương được hỗ trợ kinh phí duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, các mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng"; "mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng"; mô hình"phòng, chống mại dâm” tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trên theo đúng quy định; hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các địa phương thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.
- Đội Công tác xã hội tình nguyện kiện toàn các thành viên của Đội, cần tăng cường tiếp cận đối tượng, tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm; tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn.


Nguồn tin: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam
Người đăng: Phạm Thị Anh .Ngày đăng: 13/10/2017 .Lượt xem: 1308 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổ chức tuyên truyền “Phòng, chống ma túy” tại một số xã trên địa bàn tỉnh
Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về ma túy và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma túy” tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Lễ phát động phong trào “Đoàn viên, học viên Cơ sở hướng về người đồng bào địa phương” ở Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Tổ chức tuyên tuyền “Tác hại ma túy đối với con người” tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An
Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam tổ chức làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND xã Trà Mai, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My
Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)