Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động theo từng loại hình doanh nghiệp tải tại đây
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 19/09/2017 .Lượt xem: 1376 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam