Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức
Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức

          Ngày 10/8/2017, tại Sở Y tế tỉnh, Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế - đại diện đơn vị được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cử làm Khối trưởng Khối Văn hóa - Xã hội năm 2017 và đồng chí Huỳnh Xuân Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam - đại diện đơn vị được cử làm Khối phó đồng chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối (bao gồm: Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam).



          Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Tiến - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khối. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị trong Khối đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị... đạt được nhiều kết quả tốt. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017. Công tác xây dựng Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiếp tục được tăng cường, một số đơn vị đã cơ bản hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công đoàn và Đoàn thanh niên các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; duy trì nếp sống văn minh công sở; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp... Trong 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, phấn đấu 100% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt "Trong sạch, vững mạnh"; Chi đoàn, Đoàn cơ sở đạt "Vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt "chuẩn văn hóa" năm 2017.

          Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối như: cần nghiên cứu đổi mới, đa dạng phương pháp tổ chức các hoạt động (tổ chức Hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, từ thiện...); chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính...

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam đánh giá cao các kết quả Khối Văn hóa - Xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh; đặc biệt, các đơn vị đã tham gia tổ chức thành công nhiều hoạt động trong hai sự kiện lớn của tỉnh trong năm: kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2017) và Festival "Di sản Quảng Nam" lần thứ VI năm 2017; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, ý nghĩa trên toàn tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Đồng chí lưu ý các đơn vị cần phân tích, đánh giá làm rõ thêm mức độ hoàn thành các phong trào thi đua tỉnh, ngành, đơn vị đã phát động trong thời gian qua; cần sớm xây dựng lại Quy chế thi đua - Khen thưởng của Khối (do có sự thay đổi các đơn vị thành viên trong Khối) làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua vào cuối năm. Đồng chí cũng thông tin về một số văn bản quy phạm pháp luật mới, các chủ trương, định hướng của tỉnh trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng mà các đơn vị cần kịp thời cập nhật, nghiên cứu, thực hiện trong năm 2017
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ .Ngày đăng: 15/08/2017 .Lượt xem: 758 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Các tin cũ hơn:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức lương mới
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2017
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
    
1   2  
    












 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn