Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27/7/2017 Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn  số 1060/LĐTBXH – DN về việc báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung sau:

- Báo cáo về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (biểu mẫu: 01/GDNN-CS);

- Báo cáo về người học giáo dục nghề nghiệp hình thức đào tạo chính quy (biểu mẫu 02-CQ/GDNN-CS);

- Báo cáo về người học giáo dục nghề nghiệp hình thức đào tạo thường xuyên (biểu mẫu 02-TX/GDNN-CS);

- Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (biểu mẫu 03/GDNN-CS, biểu mẫu 03-01/GDNN-CS, biểu mẫu 03-02/GDNN-CS);

- Báo cáo về tình hình tài chính giáo dục nghề nghiệp (biểu mẫu 04/GDNN-CS).

 Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng mẫu quy định trên và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Dạy nghề nhận, Địa chỉ: 11 - Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ; điện thoại: 0235.3.812.386; fax: 3.812.392; email: daynghe.quangnam@gmail.com) theo thời gian sau:

-  Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017: chậm nhất là ngày 05/8/2017;

-  Từ quý 3 năm 2017: báo cáo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng cuối quý; báo cáo năm chậm nhất ngày 10/01 của năm kế tiếp năm báo cáo.

Đề nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./.

         
Tải các biểu mẫu (tại đây)

Người đăng: Nguyễn Thị Tuyết Trinh .Ngày đăng: 01/08/2017 .Lượt xem: 1643 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Các tin cũ hơn:
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia
Các Thông tư Quy định về Nhà giáo - Giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp
Các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
    
1   2  
    


 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn