Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27/7/2017 Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn  số 1060/LĐTBXH – DN về việc báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung sau:

- Báo cáo về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (biểu mẫu: 01/GDNN-CS);

- Báo cáo về người học giáo dục nghề nghiệp hình thức đào tạo chính quy (biểu mẫu 02-CQ/GDNN-CS);

- Báo cáo về người học giáo dục nghề nghiệp hình thức đào tạo thường xuyên (biểu mẫu 02-TX/GDNN-CS);

- Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (biểu mẫu 03/GDNN-CS, biểu mẫu 03-01/GDNN-CS, biểu mẫu 03-02/GDNN-CS);

- Báo cáo về tình hình tài chính giáo dục nghề nghiệp (biểu mẫu 04/GDNN-CS).

 Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng mẫu quy định trên và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Dạy nghề nhận, Địa chỉ: 11 - Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ; điện thoại: 0235.3.812.386; fax: 3.812.392; email: daynghe.quangnam@gmail.com) theo thời gian sau:

-  Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017: chậm nhất là ngày 05/8/2017;

-  Từ quý 3 năm 2017: báo cáo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng cuối quý; báo cáo năm chậm nhất ngày 10/01 của năm kế tiếp năm báo cáo.

Đề nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./.

         
Tải các biểu mẫu (tại đây)

Người đăng: Nguyễn Thị Tuyết Trinh .Ngày đăng: 01/08/2017 .Lượt xem: 1338 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
Các tin cũ hơn:
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam Bế giảng khóa học trình độ Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2014 - 2017
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn chuyển đổi để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia
Các Thông tư Quy định về Nhà giáo - Giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp
Các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
    
1   2