Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hưởng ứng Giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTU ngày 01/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về việc phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020 và Công văn số 237/STTTT-TTBCXB ngày 21/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; BCH Công đoàn Sở; BCH Đoàn Thanh niên Sở tổ chức vận động và triển khai cho công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên hưởng ứng, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo đúng Kế hoạch số 58-KH/BTGTU ngày 01/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do đó, Giám đốc Sở đã đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; BCH Công đoàn Sở; BCH Đoàn Thanh niên Sở quan tâm tổ chức thực hiện./.


Người đăng: Hoài Nhi .Ngày đăng: 04/04/2017 .Lượt xem: 1232 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ