Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Trong tháng 12/2016, có 11 địa phương tổ chức hội nghị triển khai cơ chế theo yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1698/LĐTBXH-DN ngày 23/11/2016, gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Phước Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Điện Bàn và Nam Giang. Tại các Hội nghị, cán bộ Phòng Dạy nghề đã trực tiếp đến triển khai nội dung Cơ chế, với thành phần là lãnh đạo UBND và các hội đoàn thể ở huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách dạy nghề ở xã, phường, thị trấn; đồng thời có mời một số doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề cùng dự tại Hội nghị để trao đổi những thông tin về đào tạo và tuyển dụng lao động. Cũng tại các Hội nghị có 09 địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Phước Sơn, Tiên Phước, Điện Bàn.

Qua đã khảo sát có 39 doanh nghiệp may mặc đăng ký nhu cầu tuyển dụng với trên 13.000 lao động trong năm 2017. Hiện nay, đang tổ chức đào tạo nghề May cho 334 người, cụ thể:

+ Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam: đào tạo 95 người ở xã Tam Lãnh của Phú Ninh (cung ứng lao động cho Công ty TNHH May Minh Hoàng 2, địa chỉ: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc);

+ Trường Trung cấp nghề Tư thục ASEAN: đào tạo 106 người (cung ứng lao động cho Công ty Cổ phần Thời trang Nguồn lực, địa chỉ: Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc; Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam, Cụm công nghiệp Tam Đàn, huyện Phú Ninh);

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Duy Xuyên: đào tạo 133 người (cung ứng cho Công ty TNHH Sơn Hà – Duy Xuyên).

Trong thời gian đến, để thực hiện tốt Cơ chế, các địa phương đã thống nhất khẩn trương tập trung các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung chính sách từ tỉnh đến tận thôn, bản, khối phố và người lao động bằng nhiều hình thức: đưa tin trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; tờ rơi, áp phích; giao ban, hội nghị... Tổ chức các hoạt động tư vấn, vận động người lao động tham gia học nghề, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và lao động tại các địa bàn miền núi.

- Phối hợp các cơ sở dạy nghề triển khai thực hiện Cơ chế. Các cơ sở dạy nghề cử người xuống bám cơ sở, phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể vận động, giải thích, tạo sự lan tỏa ra cộng đồng để người lao động hiểu rõ và tích cực tham gia học nghề theo cơ chế này;

- Khuyến khích mạnh các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo lao động để tiếp nhận làm việc. Trong việc đào tạo, nếu doanh nghiệp có khó khăn về giáo viên, chương trình giáo trình thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có hỗ trợ kịp thời;

- Thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo lao động theo Cơ chế cho từng địa phương và các cơ sở dạy nghề công lập; gắn kết quả thực hiện Cơ chế vào việc bình chọn các danh hiệu thi đua cuối năm;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo Cơ chế được triển khai hiệu quả./.

Hình ảnh Hội nghị tại một số địa phương:

Huyện Hiệp Đức

Thị xã Điện Bàn

Huyện Đông Giang

Huyện Nam Trà My

Thành phố Tam Kỳ

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 04/01/2017 .Lượt xem: 1236 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
Các tin cũ hơn:
Tổ chức lồng ghép giảng dạy Chương trình sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng HIV cho người học trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TOÀN QUỐC LẦN THỨ V ĐOÀN QUẢNG NAM ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 -2017
Hội nghị triển khai Cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
báo cáo kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2016
CHÚC MỪNG ĐOÀN VĂN NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM THAM GIA HỘI DIỄN VĂN NGHỆ HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ TOÀN QUỐC NĂM 2016
Khai mạc Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề năm trên địa bàn toàn tỉnh
Hội nghị Tuyển sinh dạy nghề năm 2016
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 25/02/2011của UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn