Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
        Ngày 15/8/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 1089/LĐTBXH-TTr về việc thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các cơ quan báo chí...nơi ông Phan Diêu gửi đơn, Báo Người cao tuổi tải công văn trên và các văn bản liên quan tại đây.
      Kính mong quý cơ quan nơi ông Diêu gửi đơn đến có sự thấu hiểu, đánh giá đúng bản chất sự việc, nhìn nhận một cách khách quan về nội dung mà ông Diêu đã phản ánh.
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 16/08/2016 .Lượt xem: 2070 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội