Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề cương Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động.

Kính đề nghị các doanh nghiệp được thanh tra tải đề cương (tại đây) và chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung của Đề cương thanh tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến nội dung thanh tra; bố trí cán bộ làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn làm việc.

           Rất mong nhận được sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp./.

Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 29/06/2016 .Lượt xem: 1780 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Dề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu