Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Van ban ve cong tac Bao ve tre em
07_2013_TT-BLDTBXH - tieu chuan CTV CTXH - 24 May 2013.doc
07-2013-TT BLDTBXH_tieu chuan CTV CTXH cap xa.pdf
08_2009 ND.CP - huong dan Luat PC bao luc GD - 04 Feb 2009.doc
1019_QD-TTg - De an tro giup NKT 2020 - 05 Aug 2012.doc
110 2009 ND CP - xu phat hanh chinh bao luc gia dinh - 10 Dec 2009.DOC
181 TTLT BTC BLD - Huong dan kinh phi CT BVTE 2015 - 15 Dec 2011.doc
2361- QD TTg - CT Bao ve tre em 2016-2020 - signed 22 Dec 2015.doc
23_2010 TT BLDTBXH - quy trinh can thiep - 16 Aug 2010.doc
267 QD TTg - CTQG BVTE 2015 - 22 Feb 2011.doc
32_2010_QD-TTg_De an CTXH 2020 - 25 Mar 2010.doc
87_2008_TT-BTC - quan ly Quy BTTE - 08 Oct 2008.doc
09_TTLT BLDTBXH-BNV - CNNV TT CTXH - 10 June 2013.pdf
10 TT BLDTBXH 2013 Cam su dung lao dong CTN.pdf
11 TT BLDTBXH 2013 duoc su dung LD duoi 15 tuoi.pdf
1235_QD_TTg KH CT thúc đẩy quyền tham gia của TE vào các vấn đề của TE 2016-2020.pdf
136-ND- CS tro cap XH voi doi tuong bao tro - 21 Oct 2013.pdf
213_TTLT BTC_-_BLDTBXH - kinh phi de an 647 - 30 Dec 2013.pdf
2361-QD TTg - CT BVTE 2016 - 2020 - 22 Dec 2015.pdf
28 2012 ND CP - thi hanh Luat nguoi khuyet tat - 10 Apr 2012.pdf
647 QD TTg 2013 - De an ho tro nhom TEHCDB - 26 Apr 2013.pdf
Nguồn tin: Phong BV,CSTE
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 20/05/2016 .Lượt xem: 785 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh ban hành Đề án Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Văn bản về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Các tin cũ hơn:
Triển khai Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020