Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Trợ cấp, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân - 2016
Ngày 08/01/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 28/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016, ngày 11/01/2016 Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 98-CV/TU về việc hỗ trợ thăm Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho các đối tượng và ngày 29/12/2015 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6039/UBND-VX thống nhất mức trợ cấp, thăm hỏi

1. Quà tặng của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách gồm 02 mức:

* Mức quà 400.000 đồng đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

* Mức quà 200.000 đồng đối với:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

- Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

2. Trợ cấp của Tỉnh

2.1. Trợ cấp đối với các đối tượng chính sách người có công, gồm 03 mức:

* Mức trợ cấp 1.500.000 đồng/người đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống;

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

* Mức 500.000 đồng đối với:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh, từ trần;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993) có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thân nhân chủ yếu của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, thân nhân đang hưởng tuất hàng tháng 02 liệt sỹ trở lên (trừ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp tuất ưu đãi hàng tháng);

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

* Mức 300.000 đồng/người đối với:

- Thân nhân chủ yếu của một liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thân nhân liệt sỹ đang thờ Bằng Tổ quốc ghi công;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993) có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, Lãnh đạo Tỉnh thăm, tặng quà đối với: người có công cách mạng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Phụng dưỡng người có công thành phố Đà Nẵng; các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc người có công cách mạng; viếng hương Bác Võ Chí Công, Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, Nhà lưu niệm Cụ Phan Châu Trinh và Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

2.2. Trợ cấp đối với hộ nghèo; cán bộ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (không thuộc các đối tượng thụ hưởng khác) với mức 300.000 đồng/trường hợp.

Quà của Chủ tịch nước và trợ cấp của Tỉnh tặng các đối tượng cấp trực tiếp bằng tiền mặt. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cấp đến các đối tượng xong trước ngày 29/01/2016./.

Người đăng: Phòng Người có công .Ngày đăng: 15/01/2016 .Lượt xem: 2389 lượt.
[Trở về] • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)