Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tên thủ tục
Lĩnh vực
select
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Lao động - Việc làm
2 Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài Lao động - Việc làm
3 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động - Việc làm
4 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Lao động - Việc làm
5 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Lao động - Việc làm
6 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Lao động - Việc làm
7 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
8 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Lao động - Việc làm
9 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lao động - Việc làm
10 Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh Lao động - Việc làm
11 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Lao động - Việc làm
12 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động - Việc làm
13 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
14 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động - Việc làm
15 Cấp giấy xác nhận khai báo các đối tượng kiểm định của doanh nghiệp Lao động - Việc làm
16 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động - Việc làm
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Việc làm
18 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động - Việc làm
19 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
20 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Việc làm
21 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động - Việc làm
22 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
23 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
24 Cấp giấy phép, cấp lại, điều chỉnh hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội
25 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ. Bảo trợ xã hội
26 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý Bảo trợ xã hội
27 Hồ sơ giải quyết tố cáo Thanh tra
28 Hồ sơ giải quyết khiếu nại Thanh tra
29 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
30 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công
31 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công
32 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công
33 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
34 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
35 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Người có công
36 Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
37 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
38 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Người có công
39 Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người có công
40 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
41 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng hoặc truy tặng Người có công
42 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
43 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
44 Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
45 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
46 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
47 Thủ tục di chuyển hồ sơ Người có công
48 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
49 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
50 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Người có công
51 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
52 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
53 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
54 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
55 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
56 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
57 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
58 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
59 Giám định vết thương còn sót Người có công
60 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
61 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
62 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
63 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
64 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
65 Gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
66 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
67 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
68 Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Dạy nghề
69 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Dạy nghề
70 Hồ sơ đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
71 Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
72 Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp Dạy nghề
73 Hồ sơ giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp Dạy nghề
74 Hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
75 Trình tự, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội
76 Tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Bảo trợ xã hội
77 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
78 Thẩm định điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
79 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
80 Tiếp nhận báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tạm ứng tiền lương gắn với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm của viên chức quản lý và người lao động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
81 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
82 Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
83 Đăng ký quy chế trả tiền lương, thù lao đối với viên chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Lao động - Việc làm
84 Thủ tục ngừng đình công Lao động - Việc làm
85 Thủ tục hoãn đình công Lao động - Việc làm
86 Thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động Lao động - Việc làm
87 Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động Lao động - Việc làm
88 Thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn Lao động - Việc làm
89 Thẩm định phương án giải quyết lao động dôi dư Lao động - Việc làm
90 Thủ tục định hạng lại doanh nghiệp nhà nước Lao động - Việc làm
91 Thủ tục định hạng doanh nghiệp nhà nước Lao động - Việc làm
92 Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể Lao động - Việc làm
93 Thủ tục đăng ký nội quy lao động Lao động - Việc làm
94 Thủ tục công nhận, gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động là người khuyết tật được hưởng ưu đãi Bảo trợ xã hội
95 Thủ tục tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội