Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Trung ương
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/04/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 04/04/2017
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 414QD-TTg_2.pdf 689.58 Kb

Nội dung trích yếu :
về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.