Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
161 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 1272 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"
20/05/2015
162 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 562 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/07/2015
163 Luật Nhà ở
Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1239 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Nhà ở
25/11/2014
164 Luật Kinh doanh bất động sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 686 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Kinh doanh bất động sản
25/11/2014
165 Công văn Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1436/BXD-QLN ; Người ký: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng
Đã xem: 768 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
30/06/2015
166 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1564 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
15/05/2015
167 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1845 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014
168 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1139 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
169 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1143 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho các nhân, tổ chức
08/06/2015
170 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung - Trần Anh Tuân
Đã xem: 1408 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
14/04/2015
171 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1402 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
27/03/2015
172 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 489 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12/01/2016
173 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 518 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà của Bộ Tài chính
12/01/2016
174 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1361 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/03/2015
175 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1324 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/03/2015
176 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 436 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
06/03/2015
177 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 572 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/03/2015
178 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà
Đã xem: 563 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
16/03/2015
179 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1344 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
09/03/2015
180 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1423 lượt / Tải về: 0 lượt

thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
09/03/2015