Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
161 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân - Thứ Trưởng
Đã xem: 2070 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
23/06/2015
162 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 51/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1470 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cấp ý kiến pháp lý
26/05/2015
163 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 653 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
08/07/2015
164 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 1318 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"
20/05/2015
165 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 613 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/07/2015
166 Luật Nhà ở
Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1290 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Nhà ở
25/11/2014
167 Luật Kinh doanh bất động sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 729 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Kinh doanh bất động sản
25/11/2014
168 Công văn Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1436/BXD-QLN ; Người ký: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
30/06/2015
169 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1628 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
15/05/2015
170 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1907 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014
171 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1184 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
172 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1187 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho các nhân, tổ chức
08/06/2015
173 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung - Trần Anh Tuân
Đã xem: 1458 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
14/04/2015
174 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1455 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
27/03/2015
175 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 536 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12/01/2016
176 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 563 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà của Bộ Tài chính
12/01/2016
177 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1409 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/03/2015
178 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1368 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/03/2015
179 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 479 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
06/03/2015
180 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 618 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/03/2015