Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
161 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1270 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/03/2015
162 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 396 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
06/03/2015
163 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 515 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/03/2015
164 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà
Đã xem: 510 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
16/03/2015
165 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1288 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
09/03/2015
166 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1359 lượt / Tải về: 0 lượt

thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
09/03/2015
167 Thông báo Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 280/TB-SKHCN ; Người ký: Phạm Viết Tích
Đã xem: 1102 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giới thiệu Cổng Thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
17/04/2015
168 thông tư Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BKHĐT ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1250 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
14/02/2015
169 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 07/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 1300 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
25/02/2015
170 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1199/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch
Đã xem: 736 lượt / Tải về: 0 lượt

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/04/2015
171 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 17/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1512 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
14/02/2015
172 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 1299 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của hội đồng chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
13/02/2015
173 Công văn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1127/LĐTBXH-BHXH ; Người ký: Doãn Mậu Diệp
Đã xem: 1092 lượt / Tải về: 0 lượt

ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động
01/04/2015
174 Thông tư Tài chính
Số/Ký hiệu: 18/2015/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1217 lượt / Tải về: 0 lượt

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG
03/02/2015
175 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 365/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 850 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
17/03/2015
176 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 135/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 437 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
06/03/2015
177 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 780/UBND-KTTH ; Người ký: Nguyễn Ngọc Nam
Đã xem: 1222 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/03/2015
178 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 1352 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
12/01/2015
179 Thông tư Bộ Nông nghiệp & PTNN
Số/Ký hiệu: 52/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1392 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
29/12/2014
180 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 713/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 1289 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v thực hiện công điện 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14/02/2015