Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
141 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 362 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
01/04/2016
142 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 926 lượt / Tải về: 0 lượt

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
01/09/2015
143 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1344 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
26/06/2015
144 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân - Thứ Trưởng
Đã xem: 1941 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
23/06/2015
145 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 51/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1355 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cấp ý kiến pháp lý
26/05/2015
146 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 549 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
08/07/2015
147 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 1226 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"
20/05/2015
148 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 500 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/07/2015
149 Luật Nhà ở
Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1173 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Nhà ở
25/11/2014
150 Luật Kinh doanh bất động sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 639 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Kinh doanh bất động sản
25/11/2014
151 Công văn Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1436/BXD-QLN ; Người ký: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng
Đã xem: 723 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
30/06/2015
152 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1500 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
15/05/2015
153 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1772 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014
154 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1089 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
155 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1092 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho các nhân, tổ chức
08/06/2015
156 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung - Trần Anh Tuân
Đã xem: 1355 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
14/04/2015
157 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1331 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
27/03/2015
158 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 430 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12/01/2016
159 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 443 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà của Bộ Tài chính
12/01/2016
160 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1308 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/03/2015