Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
141 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 919/QĐ-BHXH ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 766 lượt / Tải về: 0 lượt

về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
26/08/2015
142 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1307 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
14/08/2015
143 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1584/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1075 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
14/09/2015
144 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1557/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1014 lượt / Tải về: 0 lượt

phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
10/09/2015
145 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3228/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch
Đã xem: 1204 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam
09/09/2015
146 Công văn Ban Dân tộc
Số/Ký hiệu: 211/BDT-VP ; Người ký: Lê Thị Thủy
Đã xem: 1311 lượt / Tải về: 0 lượt

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị Tại Ban Dân tộc
08/09/2015
147 Thông tư Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 33/2015/TT-BCA ; Người ký: Trần Đại Quang
Đã xem: 1556 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
20/07/2015
148 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 396 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
01/04/2016
149 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 958 lượt / Tải về: 0 lượt

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
01/09/2015
150 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1378 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
26/06/2015
151 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân - Thứ Trưởng
Đã xem: 1985 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
23/06/2015
152 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 51/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1385 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cấp ý kiến pháp lý
26/05/2015
153 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 578 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
08/07/2015
154 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 1250 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"
20/05/2015
155 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 532 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/07/2015
156 Luật Nhà ở
Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1216 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Nhà ở
25/11/2014
157 Luật Kinh doanh bất động sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 663 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Kinh doanh bất động sản
25/11/2014
158 Công văn Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1436/BXD-QLN ; Người ký: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng
Đã xem: 752 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
30/06/2015
159 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1534 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
15/05/2015
160 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1820 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014