Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
141 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 75/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1236 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
09/09/2015
142 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 79/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1211 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
14/09/2015
143 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1187 lượt / Tải về: 0 lượt

về Phòng không nhân dân
09/09/2015
144 Thông tư của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 29/2015/TT-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 1057 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
31/08/2015
145 Công văn Sở Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1424 /LĐTBXH-VP ; Người ký: Nguyễn Quang Hoà - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1000 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sơ kết thực hiện kế hoạch bình đẳng giới 5 năm 2011-2015và xây dựng phương hướng 2016-2020
13/10/2015
146 Quyết định của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 10826/QĐ-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 675 lượt / Tải về: 0 lượt

Phương án đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh)
08/10/2015
147 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1696/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 668 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2015
148 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 919/QĐ-BHXH ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
26/08/2015
149 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1343 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
14/08/2015
150 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1584/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1098 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
14/09/2015
151 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1557/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1036 lượt / Tải về: 0 lượt

phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
10/09/2015
152 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3228/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch
Đã xem: 1233 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam
09/09/2015
153 Công văn Ban Dân tộc
Số/Ký hiệu: 211/BDT-VP ; Người ký: Lê Thị Thủy
Đã xem: 1336 lượt / Tải về: 0 lượt

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị Tại Ban Dân tộc
08/09/2015
154 Thông tư Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 33/2015/TT-BCA ; Người ký: Trần Đại Quang
Đã xem: 1580 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
20/07/2015
155 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 415 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
01/04/2016
156 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 976 lượt / Tải về: 0 lượt

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
01/09/2015
157 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1397 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
26/06/2015
158 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân - Thứ Trưởng
Đã xem: 2013 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
23/06/2015
159 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 51/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1409 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cấp ý kiến pháp lý
26/05/2015
160 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 604 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
08/07/2015