Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 265 items in 14 pages
141 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 1216 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"
20/05/2015
142 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1012/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 476 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/07/2015
143 Luật Nhà ở
Số/Ký hiệu: 65/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1152 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Nhà ở
25/11/2014
144 Luật Kinh doanh bất động sản
Số/Ký hiệu: 66/2014/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 623 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật Kinh doanh bất động sản
25/11/2014
145 Công văn Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 1436/BXD-QLN ; Người ký: Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng
Đã xem: 698 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
30/06/2015
146 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1469 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
15/05/2015
147 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 1741 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014
148 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1071 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
149 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1068 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho các nhân, tổ chức
08/06/2015
150 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung - Trần Anh Tuân
Đã xem: 1337 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
14/04/2015
151 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1305 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
27/03/2015
152 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 407 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12/01/2016
153 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 422 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà của Bộ Tài chính
12/01/2016
154 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1284 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/03/2015
155 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1256 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/03/2015
156 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 385 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
06/03/2015
157 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 492 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/03/2015
158 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà
Đã xem: 481 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
16/03/2015
159 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
09/03/2015
160 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1340 lượt / Tải về: 0 lượt

thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
09/03/2015