Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
121 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 126/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1248 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
09/12/2015
122 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 171/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 904 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/01/2016
123 Quyết định của Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BXD ; Người ký: Đỗ Đức Duy
Đã xem: 488 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
11/01/2016
124 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 165/2015/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1199 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước, trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
05/11/2015
125 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 185/2015/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 1165 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
17/11/2015
126 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 52/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1629 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
20/10/2015
127 Luật nghĩa vụ quân sự
Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 1657 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật nghĩa vụ quân sự
19/06/2015
128 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Bùi Văn Ga
Đã xem: 1341 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
06/11/2015
129 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 110/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
29/10/2015
130 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 54/2015/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1127 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
29/10/2015
131 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1181 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
16/10/2015
132 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 159/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1293 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
15/10/2015
133 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 80/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1191 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
17/09/2015
134 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 75/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1209 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
09/09/2015
135 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 79/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1180 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
14/09/2015
136 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1154 lượt / Tải về: 0 lượt

về Phòng không nhân dân
09/09/2015
137 Thông tư của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 29/2015/TT-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 1034 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
31/08/2015
138 Công văn Sở Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1424 /LĐTBXH-VP ; Người ký: Nguyễn Quang Hoà - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 971 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sơ kết thực hiện kế hoạch bình đẳng giới 5 năm 2011-2015và xây dựng phương hướng 2016-2020
13/10/2015
139 Quyết định của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 10826/QĐ-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 650 lượt / Tải về: 0 lượt

Phương án đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh)
08/10/2015
140 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1696/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 646 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2015