Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
121 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 06/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1125 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/01/2016
122 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 253/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 934 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
17/02/2016
123 Thông tư Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 20/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 1010 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
29/12/2015
124 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 411 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
29/12/2015
125 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 225/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 869 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
04/02/2016
126 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 474/UBND-VX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 429 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
02/02/2016
127 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BNV ; Người ký: nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/02/2016
128 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 126/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1273 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
09/12/2015
129 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 171/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 923 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/01/2016
130 Quyết định của Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BXD ; Người ký: Đỗ Đức Duy
Đã xem: 511 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
11/01/2016
131 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 165/2015/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1220 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước, trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
05/11/2015
132 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 185/2015/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 1193 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
17/11/2015
133 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 52/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1661 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
20/10/2015
134 Luật nghĩa vụ quân sự
Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 1691 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật nghĩa vụ quân sự
19/06/2015
135 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Bùi Văn Ga
Đã xem: 1369 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
06/11/2015
136 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 110/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1471 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
29/10/2015
137 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 54/2015/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1152 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
29/10/2015
138 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1208 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
16/10/2015
139 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 159/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1322 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
15/10/2015
140 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 80/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1220 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
17/09/2015