Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
121 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Bùi Văn Ga
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
06/11/2015
122 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 110/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1415 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
29/10/2015
123 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 54/2015/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1095 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
29/10/2015
124 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1143 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
16/10/2015
125 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 159/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1254 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
15/10/2015
126 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 80/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1152 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
17/09/2015
127 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 75/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1180 lượt / Tải về: 0 lượt

Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
09/09/2015
128 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 79/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1136 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
14/09/2015
129 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1114 lượt / Tải về: 0 lượt

về Phòng không nhân dân
09/09/2015
130 Thông tư của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 29/2015/TT-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 1012 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
31/08/2015
131 Công văn Sở Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1424 /LĐTBXH-VP ; Người ký: Nguyễn Quang Hoà - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 945 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sơ kết thực hiện kế hoạch bình đẳng giới 5 năm 2011-2015và xây dựng phương hướng 2016-2020
13/10/2015
132 Quyết định của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 10826/QĐ-BCT ; Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Đã xem: 632 lượt / Tải về: 0 lượt

Phương án đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh)
08/10/2015
133 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1696/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 622 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2015
134 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 919/QĐ-BHXH ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 742 lượt / Tải về: 0 lượt

về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
26/08/2015
135 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1269 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
14/08/2015
136 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1584/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1032 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
14/09/2015
137 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1557/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 987 lượt / Tải về: 0 lượt

phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
10/09/2015
138 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3228/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch
Đã xem: 1167 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam
09/09/2015
139 Công văn Ban Dân tộc
Số/Ký hiệu: 211/BDT-VP ; Người ký: Lê Thị Thủy
Đã xem: 1258 lượt / Tải về: 0 lượt

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị Tại Ban Dân tộc
08/09/2015
140 Thông tư Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 33/2015/TT-BCA ; Người ký: Trần Đại Quang
Đã xem: 1523 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
20/07/2015