Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
121 Thông tư của Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 08/2016/TT-BQP ; Người ký: Phùng Quang Thanh
Đã xem: 1137 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
01/02/2016
122 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1205 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
25/01/2016
123 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 802/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1046 lượt / Tải về: 0 lượt

Về ủy quyền thông báo thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã tiếp nhận, lựa chọn
02/03/2016
124 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 06/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1196 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/01/2016
125 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 253/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 990 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
17/02/2016
126 Thông tư Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 20/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 1056 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
29/12/2015
127 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 457 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
29/12/2015
128 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 225/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 929 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
04/02/2016
129 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 474/UBND-VX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 476 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
02/02/2016
130 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BNV ; Người ký: nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 762 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/02/2016
131 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 126/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1324 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
09/12/2015
132 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 171/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/01/2016
133 Quyết định của Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BXD ; Người ký: Đỗ Đức Duy
Đã xem: 552 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
11/01/2016
134 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 165/2015/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1271 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước, trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
05/11/2015
135 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 185/2015/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 1246 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
17/11/2015
136 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 52/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1717 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
20/10/2015
137 Luật nghĩa vụ quân sự
Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 1751 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật nghĩa vụ quân sự
19/06/2015
138 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn - Bùi Văn Ga
Đã xem: 1436 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
06/11/2015
139 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 110/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1531 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
29/10/2015
140 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 54/2015/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1211 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
29/10/2015