Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 319 items in 16 pages
101 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 124/2016/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 722 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
03/08/2016
102 Thông báo Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 295/TB-VPCP ; Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Đã xem: 727 lượt / Tải về: 0 lượt

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
16/09/2016
103 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 696 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
16/09/2016
104 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1570/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 724 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
06/09/2016
105 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1722/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 627 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
02/09/2016
106 Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí - Nguyễn Viết Tiến
Đã xem: 1205 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
20/06/2016
107 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí
Đã xem: 990 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012
29/06/2016
108 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 0 lượt

Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
14/06/2016
109 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT- NHNN ; Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Đã xem: 1104 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
29/07/2016
110 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 45/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
26/05/2016
111 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1245 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
26/05/2016
112 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 83/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 1238 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
17/06/2016
113 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1389 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/2016
114 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1196 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27/05/2016
115 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 1071 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh sách cơ sơ sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
11/07/2016
116 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 1248 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/05/2016
117 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 881 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
19/05/2016
118 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 627 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
01/07/2016
119 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
01/07/2016
120 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 90/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 705 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/07/2016