Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
101 Thông tư liên tịch BGDĐT- BTC - BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí - Huỳnh Quang Hải - Bùi Văn Ga
Đã xem: 1051 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
30/03/2016
102 Công văn Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2779/VPCP-KGVX ; Người ký: Lê Mạnh Hà
Đã xem: 951 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016
22/04/2016
103 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1345/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 972 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v công bố thủ tục hành chính thuộc pham vi giải quyết của Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam
13/04/2016
104 Thông báo của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 138/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 1028 lượt / Tải về: 0 lượt

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11/04/2016
105 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1067 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
106 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 13/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1027 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
19/02/2016
107 Nghị quyết Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 429 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
05/04/2016
108 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 11/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 997 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/02/2016
109 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 515/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 748 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
31/03/2016
110 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 18/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 818 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
18/03/2016
111 Thông tư của Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 08/2016/TT-BQP ; Người ký: Phùng Quang Thanh
Đã xem: 1049 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
01/02/2016
112 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1114 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
25/01/2016
113 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 802/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 968 lượt / Tải về: 0 lượt

Về ủy quyền thông báo thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã tiếp nhận, lựa chọn
02/03/2016
114 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 06/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1094 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/01/2016
115 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 253/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 902 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
17/02/2016
116 Thông tư Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 20/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 988 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
29/12/2015
117 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 391 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
29/12/2015
118 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 225/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 844 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
04/02/2016
119 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 474/UBND-VX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 411 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
02/02/2016
120 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BNV ; Người ký: nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 696 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/02/2016