Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
101 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 11/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 974 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/02/2016
102 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 515/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 696 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
31/03/2016
103 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 18/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 783 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
18/03/2016
104 Thông tư của Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 08/2016/TT-BQP ; Người ký: Phùng Quang Thanh
Đã xem: 983 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
01/02/2016
105 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1073 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
25/01/2016
106 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 802/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 898 lượt / Tải về: 0 lượt

Về ủy quyền thông báo thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã tiếp nhận, lựa chọn
02/03/2016
107 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 06/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/01/2016
108 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 253/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 860 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
17/02/2016
109 Thông tư Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 20/2015/TT-BTP ; Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Đã xem: 953 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
29/12/2015
110 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 134/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 362 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
29/12/2015
111 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 225/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 807 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
04/02/2016
112 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 474/UBND-VX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 387 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội
02/02/2016
113 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BNV ; Người ký: nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 670 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/02/2016
114 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 126/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1203 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
09/12/2015
115 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 171/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 862 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
27/01/2016
116 Quyết định của Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BXD ; Người ký: Đỗ Đức Duy
Đã xem: 461 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
11/01/2016
117 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 165/2015/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 1165 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước, trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
05/11/2015
118 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 185/2015/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 1126 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
17/11/2015
119 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 52/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1593 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
20/10/2015
120 Luật nghĩa vụ quân sự
Số/Ký hiệu: 78/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 1630 lượt / Tải về: 0 lượt

Luật nghĩa vụ quân sự
19/06/2015