Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 319 items in 16 pages
81 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1281 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14/11/2016
82 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4702/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 1359 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
29/12/2016
83 Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 6083/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh
Đã xem: 1628 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
06/12/2016
84 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 153/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 1111 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
20/10/2016
85 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1160 lượt / Tải về: 0 lượt

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
02/12/2016
86 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 21/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1370 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
30/06/2016
87 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1422 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
30/06/2016
88 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1308 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ từ ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
30/06/2016
89 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 24/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1419 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
30/06/2016
90 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1390 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
30/06/2016
91 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 26/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1369 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
30/06/2016
92 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1244 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
30/06/2016
93 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 28/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 742 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
30/06/2016
94 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 29/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 768 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
30/06/2016
95 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 30/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 750 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
30/06/2016
96 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 41/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 662 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016
97 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 583 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
19/10/2016
98 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 732 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
05/08/2016
99 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1931/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 611 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án " Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
07/10/2016
100 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 660 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
08/08/2016