Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
81 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 93/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 363 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
01/07/2016
82 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 346 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
01/07/2016
83 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 95/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 374 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
01/07/2016
84 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 97/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 376 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
01/07/2016
85 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 108/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30/06/2016
86 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 34/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 848 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14/05/2016
87 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 743 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
15/05/2016
88 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 57/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 411 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
01/07/2016
89 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 77/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 388 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
01/07/2016
90 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 361 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
01/07/2016
91 Quyến định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 376 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
01/07/2016
92 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 103/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 338 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
01/07/2016
93 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 314 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
15/05/2016
94 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1141/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 448 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
27/06/2016
95 Quyết định của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2189/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 435 lượt / Tải về: 0 lượt

Triển khai thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
22/06/2016
96 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 760 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
06/05/2016
97 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1022/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 457 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
07/06/2016
98 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 985a/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 344 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
01/06/2016
99 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 52/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 922 lượt / Tải về: 0 lượt

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
21/03/2016
100 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 370 lượt / Tải về: 0 lượt

Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
05/04/2016