Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 265 items in 14 pages
81 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1141/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 383 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
27/06/2016
82 Quyết định của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2189/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 387 lượt / Tải về: 0 lượt

Triển khai thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
22/06/2016
83 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 694 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
06/05/2016
84 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1022/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 389 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
07/06/2016
85 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 985a/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 305 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
01/06/2016
86 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 52/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 867 lượt / Tải về: 0 lượt

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
21/03/2016
87 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 0 lượt

Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
05/04/2016
88 Thông tư liên tịch BGDĐT- BTC - BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí - Huỳnh Quang Hải - Bùi Văn Ga
Đã xem: 968 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
30/03/2016
89 Công văn Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2779/VPCP-KGVX ; Người ký: Lê Mạnh Hà
Đã xem: 851 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016
22/04/2016
90 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1345/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 893 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v công bố thủ tục hành chính thuộc pham vi giải quyết của Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam
13/04/2016
91 Thông báo của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 138/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 957 lượt / Tải về: 0 lượt

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11/04/2016
92 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1002 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
93 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 13/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 967 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
19/02/2016
94 Nghị quyết Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 362 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
05/04/2016
95 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 11/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 959 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/02/2016
96 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 515/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 657 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
31/03/2016
97 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 18/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 754 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
18/03/2016
98 Thông tư của Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 08/2016/TT-BQP ; Người ký: Phùng Quang Thanh
Đã xem: 947 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
01/02/2016
99 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1043 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
25/01/2016
100 Công văn UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 802/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 868 lượt / Tải về: 0 lượt

Về ủy quyền thông báo thông tin hồ sơ hoạt động khoáng sản thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã tiếp nhận, lựa chọn
02/03/2016