Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
61 Thông báo Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 295/TB-VPCP ; Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Đã xem: 374 lượt / Tải về: 0 lượt

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
16/09/2016
62 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 360 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
16/09/2016
63 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1570/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 363 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
06/09/2016
64 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1722/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 327 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
02/09/2016
65 Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí - Nguyễn Viết Tiến
Đã xem: 817 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
20/06/2016
66 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí
Đã xem: 637 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012
29/06/2016
67 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 626 lượt / Tải về: 0 lượt

Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
14/06/2016
68 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT- NHNN ; Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Đã xem: 720 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
29/07/2016
69 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 45/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1017 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
26/05/2016
70 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 886 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
26/05/2016
71 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 83/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 809 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
17/06/2016
72 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 950 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/2016
73 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 839 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27/05/2016
74 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 651 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh sách cơ sơ sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
11/07/2016
75 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 866 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/05/2016
76 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 559 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
19/05/2016
77 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 315 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
01/07/2016
78 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 369 lượt / Tải về: 0 lượt

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
01/07/2016
79 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 90/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 365 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/07/2016
80 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 91/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 354 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
01/07/2016