Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 265 items in 14 pages
61 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 571 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh sách cơ sơ sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
11/07/2016
62 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 799 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/05/2016
63 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 499 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
19/05/2016
64 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
01/07/2016
65 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 317 lượt / Tải về: 0 lượt

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
01/07/2016
66 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 90/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 312 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/07/2016
67 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 91/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 311 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
01/07/2016
68 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 93/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 311 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
01/07/2016
69 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 299 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
01/07/2016
70 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 95/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 322 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
01/07/2016
71 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 97/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 323 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
01/07/2016
72 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 108/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 287 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30/06/2016
73 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 34/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 780 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14/05/2016
74 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 673 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
15/05/2016
75 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 57/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 355 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
01/07/2016
76 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 77/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 336 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
01/07/2016
77 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 74/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 330 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
01/07/2016
78 Quyến định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 325 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
01/07/2016
79 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 103/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 277 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
01/07/2016
80 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 15/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 264 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
15/05/2016