Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
61 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT- NHNN ; Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Đã xem: 679 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
29/07/2016
62 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 45/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 953 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
26/05/2016
63 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 843 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
26/05/2016
64 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 83/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 772 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
17/06/2016
65 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 47/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 916 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
26/05/2016
66 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 48/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27/05/2016
67 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1357/QĐ-TTg ; Người ký: Trịnh Đình Dũng
Đã xem: 604 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành danh sách cơ sơ sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015
11/07/2016
68 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 816 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
25/05/2016
69 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 72/2016/TT-BTC ; Người ký: Vũ Thị Mai
Đã xem: 518 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
19/05/2016
70 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 291 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
01/07/2016
71 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 85/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 342 lượt / Tải về: 0 lượt

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
01/07/2016
72 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 90/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 335 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
01/07/2016
73 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 91/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 331 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
01/07/2016
74 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 93/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 334 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
01/07/2016
75 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 94/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 321 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
01/07/2016
76 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 95/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
01/07/2016
77 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 97/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 347 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
01/07/2016
78 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 108/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 314 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30/06/2016
79 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 34/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 807 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14/05/2016
80 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 37/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 702 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
15/05/2016