Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
41 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4702/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 868 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
29/12/2016
42 Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 6083/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh
Đã xem: 1022 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
06/12/2016
43 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 153/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
20/10/2016
44 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 665 lượt / Tải về: 0 lượt

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
02/12/2016
45 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 21/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 955 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
30/06/2016
46 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 1013 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
30/06/2016
47 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 924 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ từ ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
30/06/2016
48 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 24/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 973 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
30/06/2016
49 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 995 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
30/06/2016
50 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 26/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 952 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
30/06/2016
51 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 842 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
30/06/2016
52 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 28/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 429 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
30/06/2016
53 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 29/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 453 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
30/06/2016
54 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 30/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 423 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
30/06/2016
55 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 41/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 355 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016
56 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 286 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
19/10/2016
57 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 412 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
05/08/2016
58 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1931/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 323 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án " Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
07/10/2016
59 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 372 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
08/08/2016
60 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 124/2016/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 414 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
03/08/2016