Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
41 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 24/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 900 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
30/06/2016
42 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 940 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
30/06/2016
43 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 26/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 881 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
30/06/2016
44 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 800 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
30/06/2016
45 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 28/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 401 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
30/06/2016
46 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 29/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 421 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
30/06/2016
47 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 30/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 395 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
30/06/2016
48 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 41/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 314 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/2016
49 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 265 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
19/10/2016
50 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 382 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
05/08/2016
51 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1931/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 298 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án " Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
07/10/2016
52 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
08/08/2016
53 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 124/2016/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 388 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở
03/08/2016
54 Thông báo Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 295/TB-VPCP ; Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Đã xem: 327 lượt / Tải về: 0 lượt

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
16/09/2016
55 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 332 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
16/09/2016
56 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1570/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 334 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
06/09/2016
57 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1722/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 291 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
02/09/2016
58 Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí - Nguyễn Viết Tiến
Đã xem: 780 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
20/06/2016
59 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Văn Tí
Đã xem: 605 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012
29/06/2016
60 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 585 lượt / Tải về: 0 lượt

Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
14/06/2016