Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
21 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 852/2018/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 ; Người ký: Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Đã xem: 273 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
22/05/2018
22 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1486/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 443 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
10/05/2018
23 Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Hoàng Văn Thắng
Đã xem: 770 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
29/12/2017
24 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 41/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã xem: 788 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
19/12/2017
25 Thông tư Bộ Kế hoạch và đầu tư
Số/Ký hiệu: số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 ; Người ký: Nguyễn Chí Dũng- Bộ trưởng
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
30/11/2017
26 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1992/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Đã xem: 1163 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
11/12/2017
27 Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 366/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 957 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
08/12/2017
28 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 105/2017/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 748 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020
05/10/2017
29 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 98 /2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 553 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 .
29/09/2017
30 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 92/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 500 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sữa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất.
18/09/2017
31 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3412/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 779 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành
20/09/2017
32 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 73/2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hòa
Đã xem: 862 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
17/07/2017
33 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1163/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 921 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021"
08/08/2017
34 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn
Đã xem: 1100 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
24/04/2017
35 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2290/UBND-KGVX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 1115 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
11/05/2017
36 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2017/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1272 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
23/03/2017
37 Thông tư Bộ NN&PTNN
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1293 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
01/03/2017
38 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1093 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017
39 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 274/STTTT-CTTĐT ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 1034 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc tham gia dự thi đồng hành với di sản Quảng Nam qua Internet
04/04/2017
40 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 398/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 934 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
31/03/2017