Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
21 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 105/2017/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 683 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020
05/10/2017
22 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 98 /2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 502 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 .
29/09/2017
23 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 92/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 452 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sữa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất.
18/09/2017
24 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3412/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 714 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành
20/09/2017
25 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 73/2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hòa
Đã xem: 800 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
17/07/2017
26 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1163/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 859 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021"
08/08/2017
27 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn
Đã xem: 1047 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
24/04/2017
28 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2290/UBND-KGVX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 1062 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
11/05/2017
29 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2017/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1215 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
23/03/2017
30 Thông tư Bộ NN&PTNN
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1219 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
01/03/2017
31 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1034 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017
32 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 274/STTTT-CTTĐT ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 988 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc tham gia dự thi đồng hành với di sản Quảng Nam qua Internet
04/04/2017
33 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 398/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 891 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
31/03/2017
34 Quyết định của Bộ LĐTBXH
Số/Ký hiệu: 376/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Doãn Mậu Diệp
Đã xem: 743 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
14/03/2017
35 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 342/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 580 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
30/12/2016
36 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 839 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
28/12/2016
37 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 159/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 920 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
29/11/2016
38 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 155/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 832 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
18/11/2016
39 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 145/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 859 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá VIệt Nam số 11
06/10/2016
40 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 864 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14/11/2016