Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
21 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2290/UBND-KGVX ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 987 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
11/05/2017
22 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/2017/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1143 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
23/03/2017
23 Thông tư Bộ NN&PTNN
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1118 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
01/03/2017
24 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 414/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 958 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
04/04/2017
25 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 274/STTTT-CTTĐT ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 920 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc tham gia dự thi đồng hành với di sản Quảng Nam qua Internet
04/04/2017
26 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 398/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 818 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
31/03/2017
27 Quyết định của Bộ LĐTBXH
Số/Ký hiệu: 376/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Doãn Mậu Diệp
Đã xem: 672 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
14/03/2017
28 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 342/2016/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 529 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
30/12/2016
29 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 35/2016/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 786 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
28/12/2016
30 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 159/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 863 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
29/11/2016
31 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 155/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 784 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
18/11/2016
32 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 145/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 807 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá VIệt Nam số 11
06/10/2016
33 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 153/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 810 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14/11/2016
34 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4702/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
29/12/2016
35 Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 6083/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh
Đã xem: 970 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
06/12/2016
36 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 153/2016/TT-BTC ; Người ký: Trần Văn Hiếu
Đã xem: 666 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
20/10/2016
37 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2016/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 612 lượt / Tải về: 0 lượt

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
02/12/2016
38 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 21/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 914 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
30/06/2016
39 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 962 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
30/06/2016
40 Thông tư Bộ Y tế
Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thanh Long
Đã xem: 883 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ từ ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
30/06/2016