Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 319 items in 16 pages
301 Thông tư về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Số/Ký hiệu: 05/2013/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Đã xem: 7752 lượt / Tải về: 0 lượt

về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
15/05/2013
302 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2078 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
14/05/2013
303 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Số/Ký hiệu: 43/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2005 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
10/05/2013
304 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 44/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1922 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
10/05/2013
305 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 45/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1345 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
10/05/2013
306 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Số/Ký hiệu: 46/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1346 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
10/05/2013
307 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không đ
Số/Ký hiệu: 41/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1287 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
08/05/2013
308 Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Số/Ký hiệu: 22/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1770 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
26/04/2013
309 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 717 /LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 2000 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công
14/06/2013
310 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 31/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1810 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
09/04/2013
311 Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1333 lượt / Tải về: 0 lượt

Bộ Luật lao động
18/06/2012
312 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
313 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 321/LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1526 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn kê khai hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
03/04/2013
314 Nghị quyết
Số/Ký hiệu: 08/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1019 lượt / Tải về: 0 lượt

Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
26/03/2013
315 Thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 456-UBND ; Người ký: Trần Văn C
Đã xem: 1865 lượt / Tải về: 2 lượt

Thi đua khen thưởng hàng năm
12/12/2012
316 Quyết định
Số/Ký hiệu: 3137/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4266 lượt / Tải về: 0 lượt

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
03/10/2012
317 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1577/KH-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 810 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
10/05/2012
318 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1241/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 879 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
22/07/2011
319 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2351/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 875 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
24/12/2010