Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
261 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh và Nguyễn Viết Tiến
Đã xem: 1569 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của hộ
18/11/2013
262 Công văn về viêc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 1555/LĐTBXH-VLATLĐ ; Người ký: Võ Duy Thông
Đã xem: 1740 lượt / Tải về: 0 lượt

Về viêc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
27/11/2013
263 Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Viết Tiến - Thứ Trưởng Bộ Y tế và Bùi Hồng
Đã xem: 1880 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
27/09/2013
264 Công văn hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện quyết định 52/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu: 15288/BTC-HCSN ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1663 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện quyết định 52/QĐ-TTg
08/11/2013
265 Chỉ thị tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Số/Ký hiệu: 17/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1892 lượt / Tải về: 0 lượt

Chỉ thị tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
09/09/2013
266 quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2740/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2203 lượt / Tải về: 0 lượt

quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
05/09/2013
267 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1600/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 359 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
16/08/2016
268 Nghị định
Số/Ký hiệu: 56/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1901 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
22/05/2013
269 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tr
Số/Ký hiệu: 14/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1118 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
26/06/2013
270 Thông tư về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Số/Ký hiệu: 05/2013/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Đã xem: 5310 lượt / Tải về: 0 lượt

về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
15/05/2013
271 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1841 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
14/05/2013
272 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Số/Ký hiệu: 43/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1772 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
10/05/2013
273 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 44/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1690 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
10/05/2013
274 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 45/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1098 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
10/05/2013
275 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Số/Ký hiệu: 46/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1113 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
10/05/2013
276 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không đ
Số/Ký hiệu: 41/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1048 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
08/05/2013
277 Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Số/Ký hiệu: 22/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1558 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
26/04/2013
278 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 717 /LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1740 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công
14/06/2013
279 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 31/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1578 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
09/04/2013
280 Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1110 lượt / Tải về: 0 lượt

Bộ Luật lao động
18/06/2012