Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 265 items in 14 pages
261 Thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 456-UBND ; Người ký: Trần Văn C
Đã xem: 1506 lượt / Tải về: 2 lượt

Thi đua khen thưởng hàng năm
12/12/2012
262 Quyết định
Số/Ký hiệu: 3137/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3315 lượt / Tải về: 0 lượt

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
03/10/2012
263 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1577/KH-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 490 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
10/05/2012
264 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1241/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 488 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
22/07/2011
265 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2351/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 503 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
24/12/2010