Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
261 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1767 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
14/05/2013
262 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Số/Ký hiệu: 43/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1701 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
10/05/2013
263 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 44/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1623 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
10/05/2013
264 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 45/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1035 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
10/05/2013
265 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Số/Ký hiệu: 46/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1054 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
10/05/2013
266 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không đ
Số/Ký hiệu: 41/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 982 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
08/05/2013
267 Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Số/Ký hiệu: 22/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1495 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
26/04/2013
268 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 717 /LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1675 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công
14/06/2013
269 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 31/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1509 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
09/04/2013
270 Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1048 lượt / Tải về: 0 lượt

Bộ Luật lao động
18/06/2012
271 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 428 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
272 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 321/LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1205 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn kê khai hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
03/04/2013
273 Nghị quyết
Số/Ký hiệu: 08/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 723 lượt / Tải về: 0 lượt

Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
26/03/2013
274 Thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 456-UBND ; Người ký: Trần Văn C
Đã xem: 1573 lượt / Tải về: 2 lượt

Thi đua khen thưởng hàng năm
12/12/2012
275 Quyết định
Số/Ký hiệu: 3137/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3442 lượt / Tải về: 0 lượt

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
03/10/2012
276 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1577/KH-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 525 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
10/05/2012
277 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1241/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 542 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
22/07/2011
278 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2351/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 557 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
24/12/2010