Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
261 Công văn hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện quyết định 52/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu: 15288/BTC-HCSN ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 1619 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện quyết định 52/QĐ-TTg
08/11/2013
262 Chỉ thị tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Số/Ký hiệu: 17/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1840 lượt / Tải về: 0 lượt

Chỉ thị tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
09/09/2013
263 quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2740/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2152 lượt / Tải về: 0 lượt

quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
05/09/2013
264 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1600/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 315 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
16/08/2016
265 Nghị định
Số/Ký hiệu: 56/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1849 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
22/05/2013
266 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tr
Số/Ký hiệu: 14/2013/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 1069 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
26/06/2013
267 Thông tư về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Số/Ký hiệu: 05/2013/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Đã xem: 4789 lượt / Tải về: 0 lượt

về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
15/05/2013
268 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Số/Ký hiệu: 49/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1792 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
14/05/2013
269 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Số/Ký hiệu: 43/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1722 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
10/05/2013
270 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Số/Ký hiệu: 44/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1640 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động
10/05/2013
271 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
Số/Ký hiệu: 45/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động vệ sinh lao động
10/05/2013
272 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Số/Ký hiệu: 46/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1072 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động
10/05/2013
273 Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không đ
Số/Ký hiệu: 41/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 999 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
08/05/2013
274 Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Số/Ký hiệu: 22/2013/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1513 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
26/04/2013
275 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 717 /LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1695 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công
14/06/2013
276 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 31/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1531 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
09/04/2013
277 Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1066 lượt / Tải về: 0 lượt

Bộ Luật lao động
18/06/2012
278 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 445 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
279 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 321/LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1226 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn kê khai hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
03/04/2013
280 Nghị quyết
Số/Ký hiệu: 08/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 744 lượt / Tải về: 0 lượt

Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
26/03/2013