Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
261 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 717 /LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1651 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công
14/06/2013
262 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số/Ký hiệu: 31/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1475 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
09/04/2013
263 Bộ Luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1018 lượt / Tải về: 0 lượt

Bộ Luật lao động
18/06/2012
264 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2016/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 402 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26/02/2016
265 Công văn hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 321/LĐTBXH-NCC ; Người ký: Lê Sáu
Đã xem: 1151 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v hướng dẫn kê khai hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
03/04/2013
266 Nghị quyết
Số/Ký hiệu: 08/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 704 lượt / Tải về: 0 lượt

Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
26/03/2013
267 Thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 456-UBND ; Người ký: Trần Văn C
Đã xem: 1524 lượt / Tải về: 2 lượt

Thi đua khen thưởng hàng năm
12/12/2012
268 Quyết định
Số/Ký hiệu: 3137/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3369 lượt / Tải về: 0 lượt

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
03/10/2012
269 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1577/KH-UBND ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 500 lượt / Tải về: 0 lượt

Hành động về Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
10/05/2012
270 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1241/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 511 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
22/07/2011
271 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2351/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Đã xem: 526 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
24/12/2010