Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
201 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 811 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
31/10/2014
202 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 14/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 803 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
31/10/2014
203 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 786 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31/10/2014
204 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 25/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 775 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/12/2014
205 Quyết định Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1647/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 669 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
12/12/2014
206 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 30/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 734 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
24/10/2014
207 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2146/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 717 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
01/12/2014
208 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 11/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 776 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
09/10/2014
209 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - BQP - BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thành Cung; Doãn Mậu Diệp; Trần Thị Hà
Đã xem: 755 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng
10/10/2014
210 Thông tư liên tịch Bộ TNMT - Bộ NV
Số/Ký hiệu: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng - Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
28/08/2014
211 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 999/QĐ-BHXH ; Người ký: Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT
01/10/2014
212 Thông tư Bộ LĐ-TB&XH
Số/Ký hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 878 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chci tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
29/08/2014
213 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 386 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
15/08/2014
214 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng
Đã xem: 793 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
09/08/2014
215 Thông tư Bộ LĐ-TB&XH
Số/Ký hiệu: 16/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Đã xem: 903 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng
30/07/2014
216 Quyết định UBND
Số/Ký hiệu: 2722/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 869 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2013 các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
08/09/2014
217 Chỉ thị Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 07/CT-BCA-V28 ; Người ký: Đại tướng Trần Đại Quang
Đã xem: 3194 lượt / Tải về: 0 lượt

về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
15/08/2014
218 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2417/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 926 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 755/TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
05/08/2014
219 Thông báo
Số/Ký hiệu: 01/TB-LĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thành Đồng
Đã xem: 1013 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Phước
01/08/2014
220 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2361/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 890 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
01/08/2014