Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
201 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 402/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 1313 lượt / Tải về: 0 lượt

về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
29/01/2015
202 Quyết định Bộ Nông nghiệp PTNT
Số/Ký hiệu: 113/QĐ-BNN-TCTL ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1228 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai
16/01/2015
203 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 32/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 907 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
01/12/2014
204 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 878 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan
13/01/2015
205 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4266/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1651 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31/12/2014
206 Công văn Chi cục Thuế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 60/CT-TTHT ; Người ký: Lê Mai Khắc Hưng
Đã xem: 1649 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế
07/01/2015
207 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 211/2014/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1367 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
30/12/2014
208 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1469 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
15/11/2014
209 Báo cáo Sở
Số/Ký hiệu: 185/BC-LĐTBXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1374 lượt / Tải về: 0 lượt

Tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015 của các loại hình doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
210 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4304/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1580 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
211 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 49/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
31/12/2014
212 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 27/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1379 lượt / Tải về: 0 lượt

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/12/2014
213 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 26/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 976 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi măm 2015
19/12/2014
214 Công văn
Số/Ký hiệu: 1671/LĐTBXH-LĐTLBHXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1031 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện pháp luật lao động,phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
16/12/2014
215 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 929 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
31/10/2014
216 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 912 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
31/10/2014
217 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 12/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 936 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
28/10/2014
218 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 925 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
31/10/2014
219 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 14/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 912 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
31/10/2014
220 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 892 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31/10/2014