Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 285 items in 15 pages
201 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 829 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan
13/01/2015
202 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4266/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1599 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31/12/2014
203 Công văn Chi cục Thuế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 60/CT-TTHT ; Người ký: Lê Mai Khắc Hưng
Đã xem: 1599 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế
07/01/2015
204 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 211/2014/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1315 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
30/12/2014
205 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1416 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
15/11/2014
206 Báo cáo Sở
Số/Ký hiệu: 185/BC-LĐTBXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1324 lượt / Tải về: 0 lượt

Tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015 của các loại hình doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
207 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4304/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1529 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
208 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 49/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 922 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
31/12/2014
209 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 27/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1328 lượt / Tải về: 0 lượt

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/12/2014
210 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 26/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 924 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi măm 2015
19/12/2014
211 Công văn
Số/Ký hiệu: 1671/LĐTBXH-LĐTLBHXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 984 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện pháp luật lao động,phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
16/12/2014
212 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 870 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
31/10/2014
213 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 869 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
31/10/2014
214 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 12/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 887 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
28/10/2014
215 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 877 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
31/10/2014
216 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 14/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 859 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
31/10/2014
217 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 840 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31/10/2014
218 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 25/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 837 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/12/2014
219 Quyết định Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1647/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 724 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
12/12/2014
220 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 30/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 778 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
24/10/2014