Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
201 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 49/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 894 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
31/12/2014
202 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 27/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1300 lượt / Tải về: 0 lượt

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/12/2014
203 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 26/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 902 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi măm 2015
19/12/2014
204 Công văn
Số/Ký hiệu: 1671/LĐTBXH-LĐTLBHXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 959 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện pháp luật lao động,phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
16/12/2014
205 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 842 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
31/10/2014
206 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 846 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
31/10/2014
207 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 12/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 863 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
28/10/2014
208 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 851 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
31/10/2014
209 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 14/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 831 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
31/10/2014
210 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 15/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 815 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31/10/2014
211 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 25/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 816 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc ngăn ngừa, kiểm soát và tổ chức diệt trừ cây Mai dương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/12/2014
212 Quyết định Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1647/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 699 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
12/12/2014
213 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 30/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Đã xem: 758 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
24/10/2014
214 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2146/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 752 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
01/12/2014
215 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 11/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 807 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
09/10/2014
216 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - BQP - BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thành Cung; Doãn Mậu Diệp; Trần Thị Hà
Đã xem: 785 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng
10/10/2014
217 Thông tư liên tịch Bộ TNMT - Bộ NV
Số/Ký hiệu: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng - Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng
Đã xem: 829 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
28/08/2014
218 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 999/QĐ-BHXH ; Người ký: Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc
Đã xem: 844 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT
01/10/2014
219 Thông tư Bộ LĐ-TB&XH
Số/Ký hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 908 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chci tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
29/08/2014
220 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 412 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
15/08/2014