Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 265 items in 14 pages
201 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2146/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 696 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
01/12/2014
202 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 11/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 755 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH
09/10/2014
203 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - BQP - BLĐTBXH
Số/Ký hiệu: 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thành Cung; Doãn Mậu Diệp; Trần Thị Hà
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng
10/10/2014
204 Thông tư liên tịch Bộ TNMT - Bộ NV
Số/Ký hiệu: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng - Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng
Đã xem: 771 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
28/08/2014
205 Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số/Ký hiệu: 999/QĐ-BHXH ; Người ký: Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT
01/10/2014
206 Thông tư Bộ LĐ-TB&XH
Số/Ký hiệu: 23/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 861 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chci tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
29/08/2014
207 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 369 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
15/08/2014
208 Thông tư Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh - Thứ trưởng
Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
09/08/2014
209 Thông tư Bộ LĐ-TB&XH
Số/Ký hiệu: 16/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Đã xem: 878 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng
30/07/2014
210 Quyết định UBND
Số/Ký hiệu: 2722/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 840 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2013 các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
08/09/2014
211 Chỉ thị Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 07/CT-BCA-V28 ; Người ký: Đại tướng Trần Đại Quang
Đã xem: 3128 lượt / Tải về: 0 lượt

về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
15/08/2014
212 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2417/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 906 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 755/TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
05/08/2014
213 Thông báo
Số/Ký hiệu: 01/TB-LĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thành Đồng
Đã xem: 991 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiên Phước
01/08/2014
214 Quyết định UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2361/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 878 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
01/08/2014
215 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 71/2014/TTLT-BTC-BNV ; Người ký: Thứ trưởng Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Đã xem: 920 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
30/05/2014
216 Công văn Công an tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1738/CV-CAT(PV28) ; Người ký: Trương Công Minh
Đã xem: 923 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc triển khai phong trào “2 giữ về An ninh trật tự”
07/07/2014
217 Quyết định của Bộ LĐTB&XH
Số/Ký hiệu: 647/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Đã xem: 830 lượt / Tải về: 0 lượt

Vv công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ LĐ-TB&XH
05/06/2014
218 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 362 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
07/04/2014
219 Nghị Quyết Chính phủ
Số/Ký hiệu: 31/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 823 lượt / Tải về: 0 lượt

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
13/05/2014
220 Thông tư
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-BTP ; Người ký: Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Đã xem: 818 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
24/02/2014