Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 319 items in 16 pages
201 Thông tư Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 21/2014/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Đã xem: 2207 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
29/12/2014
202 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1453 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
203 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1418 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho các nhân, tổ chức
08/06/2015
204 Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung - Trần Anh Tuân
Đã xem: 1690 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
14/04/2015
205 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 41/2015/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 1729 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
27/03/2015
206 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 09/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 776 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12/01/2016
207 Quyết định của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 99/QĐ-BTC ; Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Đã xem: 800 lượt / Tải về: 0 lượt

Về công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà của Bộ Tài chính
12/01/2016
208 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1683 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25/03/2015
209 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1628 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
17/03/2015
210 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 713 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
06/03/2015
211 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 03/2015/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1140 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
10/03/2015
212 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà
Đã xem: 849 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
16/03/2015
213 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1637 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
09/03/2015
214 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1742 lượt / Tải về: 0 lượt

thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
09/03/2015
215 Thông báo Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 280/TB-SKHCN ; Người ký: Phạm Viết Tích
Đã xem: 1491 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giới thiệu Cổng Thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
17/04/2015
216 thông tư Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BKHĐT ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1602 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
14/02/2015
217 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 07/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 1664 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
25/02/2015
218 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1199/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch
Đã xem: 1052 lượt / Tải về: 0 lượt

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/04/2015
219 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 17/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1917 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
14/02/2015
220 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 1660 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của hội đồng chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
13/02/2015