Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
181 Công văn
Số/Ký hiệu: 543/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1275 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2015 trên địa bàn tỉnh
05/02/2015
182 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 1466 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
04/12/2014
183 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 40/2014/TT-NHNN ; Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Đã xem: 1388 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
11/12/2014
184 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 402/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 1213 lượt / Tải về: 0 lượt

về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
29/01/2015
185 Quyết định Bộ Nông nghiệp PTNT
Số/Ký hiệu: 113/QĐ-BNN-TCTL ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1127 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai
16/01/2015
186 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 32/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 820 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
01/12/2014
187 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 773 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan
13/01/2015
188 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4266/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1529 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31/12/2014
189 Công văn Chi cục Thuế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 60/CT-TTHT ; Người ký: Lê Mai Khắc Hưng
Đã xem: 1541 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế
07/01/2015
190 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 211/2014/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1226 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
30/12/2014
191 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1360 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
15/11/2014
192 Báo cáo Sở
Số/Ký hiệu: 185/BC-LĐTBXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1249 lượt / Tải về: 0 lượt

Tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015 của các loại hình doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
193 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4304/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1457 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
194 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 49/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 864 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng
31/12/2014
195 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 27/CT-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1258 lượt / Tải về: 0 lượt

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/12/2014
196 Chỉ thị UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 26/CT-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 862 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc Tổ chức đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi măm 2015
19/12/2014
197 Công văn
Số/Ký hiệu: 1671/LĐTBXH-LĐTLBHXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 922 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện pháp luật lao động,phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
16/12/2014
198 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 06/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 795 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
31/10/2014
199 Thông tư Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra
Đã xem: 814 lượt / Tải về: 0 lượt

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
31/10/2014
200 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 12/2014/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 831 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
28/10/2014