Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
181 Thông tư Tài chính
Số/Ký hiệu: 18/2015/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1239 lượt / Tải về: 0 lượt

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG
03/02/2015
182 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 365/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 881 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
17/03/2015
183 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 135/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 475 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
06/03/2015
184 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 780/UBND-KTTH ; Người ký: Nguyễn Ngọc Nam
Đã xem: 1242 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/03/2015
185 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 1381 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
12/01/2015
186 Thông tư Bộ Nông nghiệp & PTNN
Số/Ký hiệu: 52/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1423 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
29/12/2014
187 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 713/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 1321 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v thực hiện công điện 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14/02/2015
188 Công văn
Số/Ký hiệu: 543/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1313 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2015 trên địa bàn tỉnh
05/02/2015
189 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 1490 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
04/12/2014
190 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 40/2014/TT-NHNN ; Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Đã xem: 1427 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
11/12/2014
191 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 402/KH-UBND ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 1247 lượt / Tải về: 0 lượt

về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015
29/01/2015
192 Quyết định Bộ Nông nghiệp PTNT
Số/Ký hiệu: 113/QĐ-BNN-TCTL ; Người ký: Cao Đức Phát
Đã xem: 1162 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai
16/01/2015
193 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 32/2014/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 850 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
01/12/2014
194 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 32/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 808 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và dịch vụ liên quan
13/01/2015
195 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4266/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1574 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31/12/2014
196 Công văn Chi cục Thuế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 60/CT-TTHT ; Người ký: Lê Mai Khắc Hưng
Đã xem: 1577 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế
07/01/2015
197 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 211/2014/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1291 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
30/12/2014
198 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 105/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1391 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
15/11/2014
199 Báo cáo Sở
Số/Ký hiệu: 185/BC-LĐTBXH ; Người ký: Lê Sáu - Phó Giám đốc Sở
Đã xem: 1296 lượt / Tải về: 0 lượt

Tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015 của các loại hình doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
31/12/2014
200 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4304/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1504 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31/12/2014