Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
181 Thông tư liên tịch
Số/Ký hiệu: 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: Trần Đức Lượng, Trần Thị Hà
Đã xem: 609 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
16/03/2015
182 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1389 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
09/03/2015
183 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1470 lượt / Tải về: 0 lượt

thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
09/03/2015
184 Thông báo Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 280/TB-SKHCN ; Người ký: Phạm Viết Tích
Đã xem: 1225 lượt / Tải về: 0 lượt

về việc giới thiệu Cổng Thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
17/04/2015
185 thông tư Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BKHĐT ; Người ký: Bùi Quang Vinh
Đã xem: 1362 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
14/02/2015
186 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 07/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Đã xem: 1414 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
25/02/2015
187 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1199/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch
Đã xem: 837 lượt / Tải về: 0 lượt

Phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/04/2015
188 Nghị định Chính phủ
Số/Ký hiệu: 17/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1621 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
14/02/2015
189 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 01/2015/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng
Đã xem: 1408 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của hội đồng chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
13/02/2015
190 Công văn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1127/LĐTBXH-BHXH ; Người ký: Doãn Mậu Diệp
Đã xem: 1179 lượt / Tải về: 0 lượt

ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động
01/04/2015
191 Thông tư Tài chính
Số/Ký hiệu: 18/2015/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 1316 lượt / Tải về: 0 lượt

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG
03/02/2015
192 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 365/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 950 lượt / Tải về: 0 lượt

ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
17/03/2015
193 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 135/QĐ-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 535 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
06/03/2015
194 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 780/UBND-KTTH ; Người ký: Nguyễn Ngọc Nam
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/03/2015
195 Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 02/2015/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Phạm Minh Huân
Đã xem: 1444 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
12/01/2015
196 Thông tư Bộ Nông nghiệp & PTNN
Số/Ký hiệu: 52/2014/TT-BNNPTNT ; Người ký: Trần Thanh Nam
Đã xem: 1486 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
29/12/2014
197 Công văn UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 713/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 1392 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v thực hiện công điện 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14/02/2015
198 Công văn
Số/Ký hiệu: 543/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1373 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2015 trên địa bàn tỉnh
05/02/2015
199 Thông tư Bộ nội vụ
Số/Ký hiệu: 19/2014/TT-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng
Đã xem: 1561 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
04/12/2014
200 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 40/2014/TT-NHNN ; Người ký: Nguyễn Toàn Thắng
Đã xem: 1496 lượt / Tải về: 0 lượt

hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
11/12/2014