Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 271 items in 14 pages
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 74 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
06/06/2018
2 Nghị định của Thủ tướng chính phủ
Số/Ký hiệu: 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 117 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
22/05/2018
3 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 ; Người ký: Trần Xuân Hà- Thứ trưởng
Đã xem: 98 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
30/03/2018
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 ; Người ký: Vương Đình Huệ- Phó Thủ tướng
Đã xem: 96 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
05/06/2018
5 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã xem: 693 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
15/11/2017
6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 ; Người ký: Trịnh Đình Dũng- Phó Thủ tướng
Đã xem: 91 lượt / Tải về: 0 lượt

về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025
25/05/2018
7 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 852/2018/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 ; Người ký: Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Đã xem: 90 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
22/05/2018
8 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1486/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 219 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
10/05/2018
9 Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Hoàng Văn Thắng
Đã xem: 597 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
29/12/2017
10 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 41/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã xem: 636 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
19/12/2017
11 Thông tư Bộ Kế hoạch và đầu tư
Số/Ký hiệu: số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 ; Người ký: Nguyễn Chí Dũng- Bộ trưởng
Đã xem: 628 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
30/11/2017
12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1992/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Đã xem: 967 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
11/12/2017
13 Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 366/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 784 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
08/12/2017
14 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 105/2017/TT-BTC ; Người ký: Huỳnh Quang Hải
Đã xem: 592 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020
05/10/2017
15 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 98 /2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 422 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 .
29/09/2017
16 Thông tư Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 92/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hà
Đã xem: 363 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sữa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất.
18/09/2017
17 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3412/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 568 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành
20/09/2017
18 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 73/2017/TT-BTC ; Người ký: Trần Xuân Hòa
Đã xem: 702 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
17/07/2017
19 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1163/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 734 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021"
08/08/2017
20 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn
Đã xem: 969 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
24/04/2017