Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 278 items in 14 pages
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 231 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
06/06/2018
2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1072/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 32 lượt / Tải về: 0 lượt

Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
28/08/2018
3 Quyết định của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số/Ký hiệu: 336/QĐ-UBQGCPĐT ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 23 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
28/08/2018
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/2018/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 133 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
06/07/2018
5 Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1045/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 25 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
17/08/2018
6 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1017/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 46 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
14/08/2018
7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1010/QĐ-TTg ; Người ký: Trương Hòa Bình
Đã xem: 46 lượt / Tải về: 0 lượt

Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
10/08/2018
8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-TTg ; Người ký: Trương Hòa Bình
Đã xem: 115 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/08/2018
9 Nghị định của Thủ tướng chính phủ
Số/Ký hiệu: 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 281 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
22/05/2018
10 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 ; Người ký: Trần Xuân Hà- Thứ trưởng
Đã xem: 285 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
30/03/2018
11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 ; Người ký: Vương Đình Huệ- Phó Thủ tướng
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
05/06/2018
12 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã xem: 839 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
15/11/2017
13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 ; Người ký: Trịnh Đình Dũng- Phó Thủ tướng
Đã xem: 197 lượt / Tải về: 0 lượt

về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025
25/05/2018
14 Quyết định của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 852/2018/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 ; Người ký: Trần Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Đã xem: 201 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
22/05/2018
15 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1486/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đã xem: 318 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
10/05/2018
16 Thông tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BNNPTNT ; Người ký: Hoàng Văn Thắng
Đã xem: 691 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
29/12/2017
17 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 41/2017/TT-BTTTT ; Người ký: Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã xem: 725 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
19/12/2017
18 Thông tư Bộ Kế hoạch và đầu tư
Số/Ký hiệu: số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 ; Người ký: Nguyễn Chí Dũng- Bộ trưởng
Đã xem: 728 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
30/11/2017
19 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1992/QĐ-TTg ; Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Đã xem: 1094 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
11/12/2017
20 Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 366/QĐ-LĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 882 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
08/12/2017