Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 288 items in 15 pages
1 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 15/2018/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Lê Tấn Dũng
Đã xem: 360 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
12/10/2018
2 Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BLĐTBXH ; Người ký: Đào Ngọc Dung
Đã xem: 221 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
08/01/2019
3 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 161/2018/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 274 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
29/11/2018
4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 727 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
06/06/2018
5 Thông tư Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 37/2018/TT-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 346 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
25/10/2018
6 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
Số/Ký hiệu: 25/2018/TT-NHNN ; Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Đã xem: 355 lượt / Tải về: 0 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
24/10/2018
7 Thông tư của Bộ công thương
Số/Ký hiệu: 36/2018/TT-BCT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 318 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
16/10/2018
8 Thông tư của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 13/2018/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 268 lượt / Tải về: 0 lượt

sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
19/10/2018
9 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1497/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 158 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
08/11/2018
10 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3208/QĐ-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 198 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
25/10/2018
11 Quyết định của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 3645/QĐ-BCT ; Người ký: Trần Tuấn Anh
Đã xem: 157 lượt / Tải về: 0 lượt

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường
11/10/2018
12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1072/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 311 lượt / Tải về: 0 lượt

Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
28/08/2018
13 Quyết định của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số/Ký hiệu: 336/QĐ-UBQGCPĐT ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 333 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
28/08/2018
14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/2018/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 411 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
06/07/2018
15 Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1045/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 298 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
17/08/2018
16 Quyết định Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1017/QĐ-TTg ; Người ký: Vũ Đức Đam
Đã xem: 381 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
14/08/2018
17 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1010/QĐ-TTg ; Người ký: Trương Hòa Bình
Đã xem: 345 lượt / Tải về: 0 lượt

Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
10/08/2018
18 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-TTg ; Người ký: Trương Hòa Bình
Đã xem: 396 lượt / Tải về: 0 lượt

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/08/2018
19 Nghị định của Thủ tướng chính phủ
Số/Ký hiệu: 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Đã xem: 526 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
22/05/2018
20 Thông tư của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 ; Người ký: Trần Xuân Hà- Thứ trưởng
Đã xem: 540 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
30/03/2018