Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Tập huấn công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp năm 2019 ()
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 5 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 10/9/2019) ()
Bế mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 ()
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 được Tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hội thi khai...
Công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ()
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động...
HƯỚNG ĐẾN HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI – NĂM 2019 ()
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI – năm 2019 được tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ ngày 05/9 đến ngày 12/9/2019...
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 4 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 27/8/2019) ()
Giáo dục nghề nghiệp có vai trò to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội . Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất...
Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 ()
Hội nghị giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp tháng 8 năm 2019 ()
Ngày 22/8/2019, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc Hội nghị giao ban về công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN)...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DẠY NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ THỜI GIAN QUA; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN ĐẾN ()
Công tác đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đặc biệt là từ khi...
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019 ()
Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một hoạt động thường niên, mỗi năm tổ chức 01 lần...
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 3 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 13/8/2019) ()
Hỏi đáp giáo dục nghề nghiệp số 3 bao gồm giải đáp các nội dung về hồ sơ, thủ tục đăng ký học nghề theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành...
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2016/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2016 CỦA HĐND TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3577/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016 CỦA UBND TỈNH ()
Để đảm bảo nguồn lao động cung ứng cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, HĐND tỉnh đã tban...
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 2 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 23/7/2019) ()
Nội dung Chuyên mục bao gồm hỏi – đáp về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; các chính sách hỗ trợ đào tạo lao động của...
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 1 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 09/7/2019) ()
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (QRT) thực hiện Chuyên mục Hỏi đáp về Giáo dục nghề nghiệp, phát sóng trên...
CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ()
Chuyên mục Hỏi đáp về giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thực hiện.
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THEO NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU CỦA LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ ()
GDNN có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, kết quả, hiệu quả của công tác GDNN được thể hiện ở nhiều mặt, trong đó được phản...
Nâng cấp ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường, đăng ký trực tiếp trên điện thoại di động ()
MÔ HÌNH 9+ HƯỚNG MỞ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC LÊN CAO ĐẲNG ()
Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 42/2015/TT-BLĐTBXH, 43/2015/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH, 08/2017/TT-BLĐTBXH, 10/2017/TT-BLĐTBXH, 31/2017/TT-BLĐTBXH ()
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ () • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập