Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 5 (NĂM 2018-2019) - ĐỢT 2/2019 ()
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 ()
Chính sách về lao động nước ngoài ()
VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 88 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ VIỆC LÀM ()
Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 20 ()
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ()
Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro...
Quảng Nam: Phấn đấu đưa 5000 người đi XKLĐ ()
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn (kỳ 1 – năm 2019) ()
Dự báo thị trường việc làm năm 2019: Triển vọng những gam màu sáng ()
Xuất khẩu lao động năm 2019: Cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao ()
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – Đợt 1/2019 ()
Quy định về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế ()
Lao động, việc làm sẽ ra sao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0? ()
Lao động trẻ “nhảy việc” vì thiếu định hướng nghề nghiệp ()
HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2019-2021 ()
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (Khóa 5/2019) ()
Cơ chế phối hợp thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính ()
Việt Nam - Bungaria ký kết hợp tác về lao động, việc làm và an sinh xã hội ()
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp năm 2019 ()
Báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ()
Báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình