Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy trình đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình hợp pháp ()
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 8 NĂM 2019) ()
Nâng mức cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm ()
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định...
ĐƠN HÀNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN CÔNG TY HHCP DOANH ĐỨC ()
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019 ()
Trung tâm Lao động Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có Văn bản số 904/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/9/2019 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Lễ công bố việc gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO ()
Tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ()
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 8 năm 2019) ()
Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp ()
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ ()
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm ()
Hội nghị Truyền thông về việc làm ()
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ()
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Phải tìm được điểm cân bằng ()
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'? ()
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020 ()
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÓM LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ ()
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN ()
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG DI CƯ ()
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ Ở VIỆT NAM ()