Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Lễ công bố việc gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO ()
Tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ()
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 8 năm 2019) ()
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ ()
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm ()
Hội nghị Truyền thông về việc làm ()
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp ()
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Phải tìm được điểm cân bằng ()
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'? ()
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020 ()
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÓM LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ ()
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN ()
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG DI CƯ ()
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ Ở VIỆT NAM ()
CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT ()
Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 ()
Đổi đời với xuất khẩu lao động ()
Kết thúc đàm phán Hiệp định thu hút và tuyển dụng có tổ chức người lao động Việt Nam sang làm việc có thời hạn trên lãnh thổ Liên bang Nga ()
Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác đưa lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản ()
Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức - nhận hồ sơ đến 17/07/2019 và điều chỉnh một số tiêu chuẩn tuyển chọn () • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập