Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Đánh thức tiềm năng người bệnh”
Sáng ngày 24/8/2018, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức cuộc thi “Đánh thức tiềm năng người bệnh” cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Quảng Nam tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho bệnh nhân trong việc phòng, chống các dịch bệnh mùa hè, chiều ngày 19/7/2018, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức tuyên truyền cung cấp kĩ năng, kiến thức về phòng, chống nắng nóng, dịch bệnh...
CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM (25/3)
Ngày 22/3/2018, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày công tác xã hội Việt Nam (25/3)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018
Sáng ngày 19/01/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018.
Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC Quảng Nam tổ chức tọa đàm về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW
Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC Quảng Nam tổ chức tọa đàm về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW