Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

I. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc:

1. Giám đốc: Huỳnh Tấn Triều

Năm sinh: 1962

Điện thoại CQ: 02353-509.499

Di động: 0903575469


2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thuỳ

Năm sinh: 10/02/1960

Điện thoại CQ: 02353-852501

Di động: 0913487797


3. Nguyễn Quang Hòa

Năm sinh: 1959

Điện thoại: 0235.3904666

Di động: 0914.022469


II. Cơ quan Sở gồm 10 phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng Sở:

Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Hoài Nhi

Điện thoại: 02353 - 813409, DĐ: 0905660178
Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Hoàng
Điện thoại: 02353-813125, DĐ: 0934805678
Phó Chánh Văn phòng: Lê Viết Thắng
Điện thoại: 02353-813125, DĐ: 0977440405
2. Thanh Tra Sở:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thành Khả

Điện thoại: 02352-210785, DĐ: 0905381964

Phó Chánh Thanh tra: Trần Sa

Điện thoại: 02352-210785, DĐ: 0905430417

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thao

Điện thoại: 0235-3852518, DĐ: 0906491869

 

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Số điện thoại: 02353-555699, DĐ: 0905878626

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Phượng

Điện thoại: 02353-555699, DĐ: 0935314393


4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trưởng phòng: Nguyễn Đông

Điện thoại: 02353 - 852513, DĐ: 0905102105

Phó Trưởng phòng: Võ Đình Thạo

Điện thoại: 02353-852513, DĐ: 0983767499

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thu Thương

Điện thoại: 02353- 852513, DĐ: 0984886392

 

5. Phòng Người có công:

Trưởng phòng: Trần Văn Chiến

Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0905051167

Phó Trưởng phòng: Phạm Đình Ca

Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0935219133

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Liễu

Điện thoại: 02353-852517, DĐ: 0937427300


6. Phòng Lao động – Việc làm:

Trưởng phòng: Lê Huy Tứ

Số điện thoại: 02353-852519, DĐ: 0905251299

Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Quân

Số điện thoại: 02353-852520, DĐ: 0935138663

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Lân

Số điện thoại: 02353-811461, DĐ:0914926502

 

7. Phòng Dạy nghề:

Trưởng phòng: Trần Đình Quế

Điện thoại: 02353-812386, DĐ: 0982373033
Phó Trưởng phòng: Phan Văn Bình

Điện thoại: 02353-812386, DĐ: 0905922045
Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Anh

Điện thoại: 02353-812386, DĐ: 0903541910

8. Phòng Bảo trợ xã hội:

Trưởng phòng: Nguyễn Huy

Điện thoại: 02353-852521, DĐ: 0935429135

Phó Trưởng phòng: Hồ Xuân Khanh

Điện thoại: 02353-852521, DĐ: 0905321125

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Mỹ Nương

Điện thoại: 02353-852521, DĐ: 01229599005


9. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Diệu Hồng

Điện thoại: 02353-506252, DĐ: 0918709925

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diễm Phúc
Điện thoại: 0235.3506252, DĐ: 0945501105

10. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội:

Phó Chi cục Trưởng: Đào Minh Tiến

Điện thoại: 02353-852520, DĐ:0914004715
Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Văn Kiệt
Điện thoại: 02353-852520, DĐ:0913406352


III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TB&XH:

- Tổ chức và thực hiện việc chăm sóc các đối tượng hưởng ưu đãi chính sách của Nhà nước như thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng, phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH; nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ mồ côi sơ sinh, trẻ em mồ côi lang thang đường phố, trẻ mồ côi suy dinh dưỡng và tàn tật, người tâm thần và các đối tượng tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện ma tuý)...

- Tổ chức dạy nghề, đào tạo việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

* 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm:


1. Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam:

Địa chỉ: phường Thanh Hà – TP. Hội An

Giám đốc: Ông Tôn Thất Hoàng

Điện thoại : 02353- 861311, DĐ: 0905735011

Lĩnh vực hoạt động: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng, điều dưỡng và điều trị thương bệnh binh nặng, người có công cách mạng, Bà mẹ VNAH; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


2. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Nam:

Địa chỉ: 108 Nguyễn Trường Tộ - TP. Hội An – tỉnh Quảng Nam

Giám đốc: Ông Trần Phước Tuấn

Số ĐT : 02353- 861292, DĐ: 0905.284901 – 0944284901

Phó Giám đốc: Ông Phạm Sơn. Số ĐT: 0912.060878

Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Hương. Số ĐT: 0982.692522

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm Bảo trợ xã hội có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; cung cấp dịch vụ về công tác xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.

3. Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức.

Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Trung.

Số DĐ: 0946114648

Lĩnh vực hoạt động: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc quản lý, chữa trị, cai nghiện, phục hồi, giáo dục, dạy nghề tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng mại dâm, đối tượng nghiện ma tuý; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


4. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam:

Địa chỉ : Số 84 Nguyễn Du – TP. Tam Kỳ

Giám đốc: Ông Lê Tôn Tưởng

Điện thoại : 02353-851074, 859831, DĐ: 0979002777

Lĩnh vực hoạt động: Có chức năng giới thiệu việc làm, giúp cho người lao động có điều kiện lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn và nguyện vọng của cá nhân; tư vấn và cung ứng lao động trong và ngoài nước, dạy nghề, liên kết đào tạo nghề bậc trung cấp trở lên. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


5. Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam:

Địa chỉ: Xã Tam Ngọc – TP. Tam Kỳ.

Điện thoại: 02353- 844028, DĐ: 0903549717

Giám đốc: Ông Ngô Văn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thoại

DĐ: 0934387865

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hậu
Điện thoại: 02353- 844028, DĐ: 01655042711
Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc những người tâm thần thể nặng đã qua điều trị dài ngày được cơ quan Y tế có thẩm quyền giám định là mãn tính và có hành vi nguy hiểm cho xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


6. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam :

Địa chỉ: Xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn.

Phó Hiệu trưởng: Ông Huỳnh Công Hải.

Điện thoại: 0905207780

Lĩnh vực hoạt động: tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, trung cấp, cao đẳng; bổ túc, bồi dưỡng nghề; đào tạo lại nghề cho người lao động; tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo nghề. liên kết với các Trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, các Trung tâm dạy nghề khác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


7. Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Hiệu trưởng: Ông Đặng Đôi

Điện thoại: 02353.535323, DĐ: 0983108562

Lĩnh vực hoạt động: tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, trung cấp, cao đẳng; bổ túc, bồi dưỡng nghề; đào tạo lại nghề cho người lao động; tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo nghề. liên kết với các Trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, các Trung tâm dạy nghề khác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


8. Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam

Địa chỉ: phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ
Giám đốc: Ông Võ Văn Kiến
Điện thoại: , DĐ: 0905039318

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh
Điện thoại: 02353-829661, DĐ: 0905021475
Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
Điện thoại DĐ: 0935812715

Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em lang thang đường phố theo Nghị định 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ, đưa trẻ đến trường học văn hoá, tổ chức và liên kết tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho trẻ trong độ tuổi theo quy định của pháp luật; phối hợp với các địa phương đưa trẻ về nuôi dưỡng tại cộng đồng; vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia hỗ trợ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em tại trung tâm; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


9. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Địa chỉ: xã Ca Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Quí Quý

Điện thoại: 02353-792812, DĐ: 0916066285

Lĩnh vực hoạt động: tổ chức và liên kết tổ chức dạy nghề ngắn hạn, trung cấp, cao đẳng; tư vấp giới thiệu việc làm cho lao động các huyện miền núi của tỉnh; đào tạo tiếng dân tộc thiểu số: Cơ Tu, Bhnoong, đào tạo lái xe A1; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở LĐ-TB&XH giao.


10. Làng Hoà Bình Quảng Nam

Địa chỉ: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Giám đốc: Bà Võ Thị Hồng Hạnh.

Số ĐT : 02353-6270595, DĐ: 0905322729

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Mận

Điện thoại: 0905233259

Phó Giám đốc: Bà Mai Thị Xuân

Điện thoại: 0935488329

Lĩnh vực hoạt động: Tiếp nhận, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tập trung các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và nuôi dưỡng tạm thời các đối tượng cần chăm sóc khẩn cấp; kết nối và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng và trong cộng đồng; thực hiện chuyển đối tượng đủ điều kiện trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; được phép huy động, tiếp nhận, sử dụng hiệu quả, đúng quy định của pháp luật các hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức đến thăm và trao tặng tại đơn vị; tổ chức dạy văn hóa; liên kết, phối hợp tổ chức dạy nghề; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các hoạt động khác để giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách; tiếp nhận, triển khai các dự án do các tổ chức NGO trong và ngoài nước tài trợ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và quản lý các tình nguyện viên (người Việt Nam và người nước ngoài) đến làm việc tại đơn vị, sau khi có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền;  thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Bộ công thương
  quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực