Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Duy Thông, Giám đốc Sở Lao...

Ngày 30/7/2014, Đ/c Võ Duy Thông, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì cuộc họp giao ban về đánh giá tình hình thực hiện công tác...

Prev Next

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Duy Thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban ngày 30/7/2014
Ngày 30/7/2014, Đ/c Võ Duy Thông, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì cuộc họp giao ban về đánh giá tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 7 và chỉ đạo nhiệm vụ công tác tháng 8/2014. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; trưởng các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Chi cục PCTNXH và Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam.
Đoàn TN Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)
Đoàn TN Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)
Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
Sáng nay 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
• Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
• Triển khai vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014
Đề nghị hỗ trợ Bò cho huyện Nam Giang
• Tập trung chỉ đạo rà soát, xác định và phân loại nguyên nhân nghèo để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững
• Nội dung các chính sách cơ bản của Đề án khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015
• Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai công tác năm 2014
Hội thảo công tác việc làm, xuất khẩu lao động năm 2014
Hội thảo công tác giải quyết việc làm năm 2014
• Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 -2017
• Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
• Ban Chỉ huy Quân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2014
Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Để cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá, xét công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên đại bàn tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 Quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
• Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
• Cán bộ giảm nghèo cấp huyện của Quảng Nam được tham gia hội nghị tập huấn cán bộ giảm nghèo cấp tỉnh năm 2014 do Bộ Lao động - TBXH tổ chức
• Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ giảm nghèo cấp tỉnh năm 2014 tại Quảng Nam
Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam
Ngày 25/11/2013, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3652/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam do Hội Từ thiện giáo dục trẻ em tài trợ
• Tỉnh Quảng Nam thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"
• 62,5 triệu USD thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"
Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 -2017
Ngày 04/8/2014, tại hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, Chi đoàn Văn phòng Sở đã tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 -2017
• Tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
• Huyện Thăng Bình: Tuyên dương 267 học sinh giỏi
• Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010-2012
Sáng 12/3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010-2012.